Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

RNDr. Iva Ouhrabková

klinický bioanalytik

Kontakt

E-mail: iva.ouhrabkova@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 598

Vzdělání

1976 – 1981
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Licence

Specializace Vyšetřovací metody v klinické biochemii
Registrace Klinický bioanalytik pro klinickou biochemii

Členství ve společnostech

Česká společnost klinické biochemie  ČLS JEP (regionální odborník a konzultant pro liberecký kraj)

Pedagogická činnost

Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií, bakalářské studium, obor všeobecná sestra (denní i kombinovaná forma studia): odborný asistent, předmět klinická biochemie

Přednášky

23 odborných sdělení, z toho
10 jako 1. autor
12 přednášek/posterů na národních a mezinárodních sjezdech a konferencích