Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

RNDr. Iva Ouhrabková

klinický bioanalytik

Kontakt

E-mail: iva.ouhrabkova@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 598

Vzdělání

1976 – 1981
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Licence

Specializace Vyšetřovací metody v klinické biochemii
Registrace Klinický bioanalytik pro klinickou biochemii

Členství ve společnostech

Česká společnost klinické biochemie  ČLS JEP (regionální odborník a konzultant pro liberecký kraj)

Pedagogická činnost

Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií, bakalářské studium, obor všeobecná sestra (denní i kombinovaná forma studia): odborný asistent, předmět klinická biochemie

Přednášky

23 odborných sdělení, z toho
10 jako 1. autor
12 přednášek/posterů na národních a mezinárodních sjezdech a konferencích