Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Punkční navigovaná radiofrekvenční ablace

Pacientům, u nichž je bolest zad vyvolána přítomností specifického nezhoubného nádoru, nabízíme metodu radiofrakvenční ablace (RFA). Ve spolupráci s rentgenologem a traumatologem při ní pod CT kontrolou a za užití navigačního přístroje zavádíme do samého nitra nádoru sondu, která ložisko tepelně zničí a bolesti poté přestanou. Jsme prvním českým pracovištěm, které metodu v oblasti páteře použilo.

K nádorům, které je možno léčit radiofrakvenční ablací patří osteoidní osteomy. Na našem pracovišti máme dobré zkušenosti s léčbou těchto novotvarů, které se projevují intenzivními dlouhodobými bolestmi. Samotný výkon bývá veden v okrskové anestezii u pacienta při vědomí a neděje se tak na operačním sále, ale na vyšetřovně počítačové tomografie radiodiagnostického oddělení. Během plánovacího vyšetření stanovíme optimální trajektorii k dosažení centra ložiska a následně do něho zavedeme oblační sondu za průběžné kontroly CT přístrojem. V momentě dosažení ideální pozice sondy je v ložisku generováno teplo, které potřebnou dobu působí tak, jak to stanovují parametry pro kostní tkáň. Poté je pacient přemístěn zpět na oddělení a po odeznění anestezie se může začít volně pohybovat.

V poslední době se začínají ukazovat možnosti této léčebné metody také v případě jiných páteřních nádorů, jakými jsou například vybrané typy metastáz. I zde však platí, že předpokladem jejich vhodné indikace je řádná předoperační rozvaha.