Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Punkční navigovaná radiofrekvenční ablace

Pacientům, u nichž je bolest zad vyvolána přítomností specifického nezhoubného nádoru, nabízíme metodu radiofrakvenční ablace (RFA). Ve spolupráci s rentgenologem a traumatologem při ní pod CT kontrolou a za užití navigačního přístroje zavádíme do samého nitra nádoru sondu, která ložisko tepelně zničí a bolesti poté přestanou. Jsme prvním českým pracovištěm, které metodu v oblasti páteře použilo.

K nádorům, které je možno léčit radiofrakvenční ablací patří osteoidní osteomy. Na našem pracovišti máme dobré zkušenosti s léčbou těchto novotvarů, které se projevují intenzivními dlouhodobými bolestmi. Samotný výkon bývá veden v okrskové anestezii u pacienta při vědomí a neděje se tak na operačním sále, ale na vyšetřovně počítačové tomografie radiodiagnostického oddělení. Během plánovacího vyšetření stanovíme optimální trajektorii k dosažení centra ložiska a následně do něho zavedeme oblační sondu za průběžné kontroly CT přístrojem. V momentě dosažení ideální pozice sondy je v ložisku generováno teplo, které potřebnou dobu působí tak, jak to stanovují parametry pro kostní tkáň. Poté je pacient přemístěn zpět na oddělení a po odeznění anestezie se může začít volně pohybovat.

V poslední době se začínají ukazovat možnosti této léčebné metody také v případě jiných páteřních nádorů, jakými jsou například vybrané typy metastáz. I zde však platí, že předpokladem jejich vhodné indikace je řádná předoperační rozvaha.