Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Puncture guided radiofrequency ablation

We provide a method of radiofrequency ablation (RFA) for patients whose back pain is caused by the presence of a specific benign tumour. Under CT control and using navigation instruments in collaboration with a radiologist and traumatologist, we place a probe in the very inside of the tumour to destroy the deposit thermally and thereby stop the pain. We are the first Czech facility to use this method in the spinal area.

The tumours which can be treated by radiofrequency ablation include osteoid osteoma. At our facility we have good experience in the treatment of these neoplasms, which manifest themselves by intense long-term pain. The procedure itself is performed under local anaesthesia, so the patient is conscious during the operation, which does not take place in an operating theatre but in the computed tomography examination room of the radiodiagnostic department. During planning tests we establish the optimal trajectory for reaching the deposit and then introduce the ablative probe under constant control by a CT device. The moment the probe reaches its ideal position heat is generated in the deposit, which works for the required period as established by the parameters for bone tissue. Then the patient is taken back to the ward and after the anaesthesia has worn off they can start to move freely.

Recently the possibilities of this treatment method have been beginning to reveal themselves in other spinal tumours, such as certain types of metastases. However, even here proper preoperative deliberation is a prerequisite for their appropriate indication.