Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Na základě jednání Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje jsou od 15. 8. 2020 opět POVOLENY NÁVŠTĚVY ve všech nemocnicích KNL, a. s. – v Liberci, Turnově i ve Frýdlantě. Nadále platí povinné nošení roušek v nemocnicích a důkladná dezinfekce rukou.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Zlepšení kvality hospitalizační péče KNL a.s.

Název projektu: Zlepšení kvality hospitalizační péče KNL a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/39.01359

Účelem projektového záměru je zlepšení kvality infrastruktury v oblasti zdravotnictví a zdravotnických služeb v Krajské nemocnici Liberec a.s. Projekt přispěje ke zkvalitnění úrovně hospitalizační péče pacientů KNL ve smyslu zvýšení jejich bezpečnosti, komfortu, zlepšení kvality zdravotní péče a přístupu k věcem každodenní potřeby, zlepšení hospitalizace na jednotce intenzivní péče a ARO a snížení rizika komplikací způsobených upoutáním pacienta na lůžku.

Předmětem projektu je pořízení 150 ks moderních plně elektricky ovládaných nemocničních lůžek a příručních stolků pro standardní péči a 10 ks lůžek pro intenzivní péči.

Projekt byl podpořen ze zdrojů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod 2007 – 2013, prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst.

Realizace projektu probíhá v období říjen 2014- srpen 2015.

Schválená výše dotace činí 9 459 400 Kč.