Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Zlepšení kvality hospitalizační péče KNL a.s.

Název projektu: Zlepšení kvality hospitalizační péče KNL a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/39.01359

Účelem projektového záměru je zlepšení kvality infrastruktury v oblasti zdravotnictví a zdravotnických služeb v Krajské nemocnici Liberec a.s. Projekt přispěje ke zkvalitnění úrovně hospitalizační péče pacientů KNL ve smyslu zvýšení jejich bezpečnosti, komfortu, zlepšení kvality zdravotní péče a přístupu k věcem každodenní potřeby, zlepšení hospitalizace na jednotce intenzivní péče a ARO a snížení rizika komplikací způsobených upoutáním pacienta na lůžku.

Předmětem projektu je pořízení 150 ks moderních plně elektricky ovládaných nemocničních lůžek a příručních stolků pro standardní péči a 10 ks lůžek pro intenzivní péči.

Projekt byl podpořen ze zdrojů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod 2007 – 2013, prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst.

Realizace projektu probíhá v období říjen 2014- srpen 2015.

Schválená výše dotace činí 9 459 400 Kč.