Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KNL,a.s.

CZ.1.06/3.2.01/14.08952

Zahájení projektu 1.12.2013

Ukončení projektu 30.10.2015

Díky dotacím z Evropské unie byly   do  Krajské nemocnice Liberec,a.s .- Komplexního onkologického centra, pořízeny 2 lineární urychlovače jako obnova stávajícího LU . Dotace ve výši 52,453 mil. Kč byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu, 14. výzvy, oblast podpory 6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, více na  www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Do nové přístavby pavilonu onkologie a do stávající kobky radioterapeutického pracoviště KOC KNL,a.s. byly instalovány dva nové lineární urychlovače Elekta Synergy, výrobce Elekta Limited. Přístroje byly dodány včetně plánovacího systému a dozimetrického vybavení.

Pracoviště radiační onkologie KOC ošetří ročně radioterapií více než 1 200 nemocných se zhoubným novotvarem. Moderní lineární urychlovače zkracují dobu ozáření jednoho nemocného při aplikaci stejného nebo i lepšího dávkového rozložení v těle pacienta. Od instalace moderních přístrojů na úrovni současné doby lze očekávat jak zvýšení kapacity pracoviště, tak zavedení nových ozařovacích technik, které zvýší kvalitu léčby ve smyslu základního cíle radioterapie: letální dávkou zničit maligní buňky v nádorovém ložisku a přitom nepoškodit zdravé tkáně v okolí.

Šance pro Váš rozvoj

Projekt „Obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KNL“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.