Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KNL,a.s.

CZ.1.06/3.2.01/14.08952

Zahájení projektu 1.12.2013

Ukončení projektu 30.10.2015

Díky dotacím z Evropské unie byly   do  Krajské nemocnice Liberec,a.s .- Komplexního onkologického centra, pořízeny 2 lineární urychlovače jako obnova stávajícího LU . Dotace ve výši 52,453 mil. Kč byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu, 14. výzvy, oblast podpory 6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, více na  www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Do nové přístavby pavilonu onkologie a do stávající kobky radioterapeutického pracoviště KOC KNL,a.s. byly instalovány dva nové lineární urychlovače Elekta Synergy, výrobce Elekta Limited. Přístroje byly dodány včetně plánovacího systému a dozimetrického vybavení.

Pracoviště radiační onkologie KOC ošetří ročně radioterapií více než 1 200 nemocných se zhoubným novotvarem. Moderní lineární urychlovače zkracují dobu ozáření jednoho nemocného při aplikaci stejného nebo i lepšího dávkového rozložení v těle pacienta. Od instalace moderních přístrojů na úrovni současné doby lze očekávat jak zvýšení kapacity pracoviště, tak zavedení nových ozařovacích technik, které zvýší kvalitu léčby ve smyslu základního cíle radioterapie: letální dávkou zničit maligní buňky v nádorovém ložisku a přitom nepoškodit zdravé tkáně v okolí.

Šance pro Váš rozvoj

Projekt „Obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KNL“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.