Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KNL,a.s.

CZ.1.06/3.2.01/18.09299

Zahájení projektu 1.1.2015

Ukončení projektu 31.12.2015

Díky dotacím z Evropské unie bylo   do  Krajské nemocnice Liberec,a.s .- traumacentra – pořízeno 31 přístrojů. Dotace ve výši 39 848 968,96 Kč byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu, 18. výzvy, oblast podpory 6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, více na  www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Z dotací bylo pořízeno přístrojové vybavení nutné pro specializovanou traumatologickou péči. Jedná se například o skiagrafický přístroj s přímou digitalizací, pojízdný RTG přístroj, transportní lůžka, mobilní ultrazvuky,  C ramena s 3D rekonstrukcí,  vybavení operačního sálů, endoskopické vybavení, traumatologická síta, hyperbarickou komoru, navigaci pro operace poraněné páteře a další.

Jedná se  o  přístrojové vybavení , díky kterému se zvýší kvalita poskytovaných služeb na úroveň požadovanou standardy a také v návaznosti na velikost poptávky, která po této službě existuje.

Z hlediska zajištění kvalitní a dostupné specializované traumatologické péče pro obyvatele regionu je vybavení novými přístroji zásadní. Pacienti budou dostávat odpovídající péči s dostatečně kvalitním a kapacitním zázemím bez zbytečné časové prodlevy.

Šance pro Váš rozvoj

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.