Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KNL,a.s.

CZ.1.06/3.2.01/18.09299

Zahájení projektu 1.1.2015

Ukončení projektu 31.12.2015

Díky dotacím z Evropské unie bylo   do  Krajské nemocnice Liberec,a.s .- traumacentra – pořízeno 31 přístrojů. Dotace ve výši 39 848 968,96 Kč byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu, 18. výzvy, oblast podpory 6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, více na  www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Z dotací bylo pořízeno přístrojové vybavení nutné pro specializovanou traumatologickou péči. Jedná se například o skiagrafický přístroj s přímou digitalizací, pojízdný RTG přístroj, transportní lůžka, mobilní ultrazvuky,  C ramena s 3D rekonstrukcí,  vybavení operačního sálů, endoskopické vybavení, traumatologická síta, hyperbarickou komoru, navigaci pro operace poraněné páteře a další.

Jedná se  o  přístrojové vybavení , díky kterému se zvýší kvalita poskytovaných služeb na úroveň požadovanou standardy a také v návaznosti na velikost poptávky, která po této službě existuje.

Z hlediska zajištění kvalitní a dostupné specializované traumatologické péče pro obyvatele regionu je vybavení novými přístroji zásadní. Pacienti budou dostávat odpovídající péči s dostatečně kvalitním a kapacitním zázemím bez zbytečné časové prodlevy.

Šance pro Váš rozvoj

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.