Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Základní informace

V rámci přípravy na své povolání zdravotnických pracovníků probíhá v Krajské nemocnici Liberec odborná praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Převážná část studentů pochází ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci (obor ošetřovatelka, zdravotnický asistent, všeobecná sestra) – www.szs-lib.cz a z Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (bakalářský studijní program ošetřovatelství v oboru všeobecná sestra) – www.tul.cz. Kromě těchto studentů mají možnost splnit praxi v naší nemocnici i studenti dalších oborů, jako porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotní laborant, radiologický asistent z různých škol republiky. Každoročně umožňujeme také praxi studentům oborů se sociálním zaměřením z vyšších odborných škol a z Technické univerzity v Liberci.

Kromě výše jmenovaných oborů se v naší nemocnici připravují na své povolání lékaři, zubní lékaři, farmaceuti i jiní odborní pracovníci vysokoškoláci.

Instrukce pro zájemce o stáž/odbornou praxi v KNL,a.s.

  • Zájemce vyplní přiloženou Žádost o školící místo. Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem uzavření smlouvy.
  • Vyplněnou  žádost zašle zájemce  na personální oddělení
  • Kontakty:
    e-mail: jana.koskova@nemlib.cz,  tel.:485 312 186

Odborná praxe studenti: jana.koskova@nemlib.cz

Stáže lékaři: ivana.manova@nemlib.cz (+485 312 794), tomas.opalka@nemlib.cz (+485 312 185)

  • Žádost musí být podána nejpozději 20 dnů před zahájením praxe/stáže.
  • Personální oddělení vyhotoví smlouvu a zajistí podpisy.
  • U placených stáží předloží stážista na personálním oddělení, před zahájením stáže, potvrzení o zaplacení.

Informace o studijním pobytu – obor Aplikovaná fyzioterapie

Informace o studijním pobytu – obor Intenzivní péče (OM 5)