Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu

Vážený pane generální řediteli,

od letošního roku společnost ŠKODA AUTO a.s. využívá jako zákazník služby KN Liberec a to na úseku toxikologických vyšetření biologického materiálu zaměstnanců podezřelých z požití omamných a psychotropních látek.

Naší společnosti poskytla v této problematice výraznou pomoc Mgr. Jitka Macháčková, primářka oddělení klinické a soudní toxikologie, a to odborným vysvětlením problematiky toxikologických vyšetření metodami GC – MS (cílené a kvantitativní analýzy) a zasláním dokumentace potřebné k provádění toxikologických vyšetření. Spolupráce s paní primářkou je vždy z její strany vstřícná, výsledky toxikologických vyšetření jsou oddělením klinické a soudní toxikologie zpracovány a poskytnuty společnosti ŠKODA AUTO a.s. ve velmi krátkých termínech a flexibilita zaměstnanců tohoto oddělení přispívá k dobrému jménu nemocnice.

Za společnost ŠKODA AUTO a.s. děkuji za tyto služby a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem