Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Porod

Vše, co potřebujete vědět o porodu v naší porodnici

 • Kdy do porodnice, první chvíle v porodnici
 • Příjem do porodnice, příprava k porodu
 • 3 doby porodní, možné komplikace a řešení
 • GBS pozitivita, kultivace z pochvy, předčasný odtok plodové vody
Kdy do porodnice
 • pravidelné kontrakce po 5 minutách – u prvorodičky trvající alespoň 1 hodinu (pravé porodní bolesti se projevují ztuhnutím břicha a intenzivní bolestí – tyto stahy postupně nabírají na síle a zkracuje se interval mezi nimi, nikoliv bolest v podbřišku či zádech)
 • odtok plodové vody (i bez nástupu kontrakcí)
 • změna charakteru vnímání pohybů (nejč. necítíte-li pohyby)
 • krvácení jasnou krví (nikoliv zašpinění po styku, po vyšetření či při odchodu hlenové zátky)
První chvíle v porodnici
 • předložte svůj těhotenský průkaz
 • uveďte své současné příznaky (bolesti, odtok plodové vody, krvácení)
 • nejprve porodní asistentka natočí vstupní CTG (sledování srdíčka miminka + děložních stahů), popř. vaginálně vyšetří
 • na základě CTG záznamu, vaginálního vyšetření a Vašeho celkového stavu lékař rozhodne o přijetí na porodní sál, popř. propuštění domů
Těsně před porodem

Finální příprava spočívá v oholení zevních rodidel (hráze), vyprázdnění konečníku klystýrem (popř. Yalem) a v osprchování. Žádná z těchto procedur není povinná a je otázkou domluvy mezi personálem porodního sálu a rodičkou. Následuje samotný porod, jehož průběh je tradičně členěn do několika fází, které jsou nazývány porodní doby.

1. První doba porodní - otevírací

Začíná pravidelnými děložními kontrakcemi. Interval mezi kontrakcemi se postupně zkracuje. Účinkem kontrakcí se zkracuje a otevírá děložní hrdlo. Od okamžiku, kdy je děložní hrdlo vyhlazené, hovoříme o porodní brance. Branka se otevírá na 8cm, pak zbývá lem a nakonec je branka zcela zašlá. Poté začne hlavička vstupovat do porodních cest, rodička to vnímá jako tlak na konečník, resp. jako nucení na stolici. Délka první doby porodní je individuální, nález postupuje asi o 1cm za hodinu.

Během 1. doby porodní budete pravidelně sledována porodní asistentkou (poslouchání ozev plodu, provádění vaginálního vyšetření, natáčení CTG záznamů). V průběhu první doby porodní často sama odteče plodová voda (pokud již neodtekla dříve). Pokud se tak nestane, bývá provedeno protržení vaku blan, tzv. dirupce vaku blan. Tím je umožněn odtok plodové vody. Ta pak odtéká po celou dobu porodu. Výkon je nebolestivý.

V této době je vhodné měnit polohu, správně dýchat (ukáže Vám porodní asistentka), pravidelně po doušcích pít (nejlépe neperlivý nápoj) a pravidelně chodit na WC, aby nebyl plný močový měchýř (překážka pro rodící se hlavičku).

Je nutné si uvědomit, že bolest při porodu má jiný význam – upozorňuje na výjimečnou událost a nutí mobilizovat všechny psychické a tělesné síly. Během porodu jsou v mozku tvořeny látky (endorfiny), které bolest tlumí a činí ji snesitelnou. Vedle toho vyvolávají i radostnou náladu a pocit štěstí. To vše umožňuje nastávající mamince si mezi stahy odpočinout. Zmíněné látky také způsobují, že matka na porodní bolesti velmi brzo zapomene. Bohužel ne vždy vše funguje vzorovým způsobem. U některých rodiček vyvolává bolest strach, který ani vysoká produkce endorfinů nepřekoná. Místo aby spolupracovala, propadne panice, začne se bránit a vzpírat. Tím se vzbudí síly, které působí obráceně a ruší úsilí, kterým se otevírá děloha. Výsledkem je, že porodní bolesti se naopak zvyšují. Tato řetězová reakce ruší průběh porodu, nadměrně zatěžuje matku a ohrožuje plod. Z tohoto důvodu neodmítejte předem podávání léků při porodu, ale také je nevyžadujte. Počkejte, jak se situace vyvine.

Osoba vedoucí porod má možnost tuto situaci ovlivnit pomocí různých metod tlumení bolesti. Mezi nejčastější metody u nás patří střídání poloh v průběhu první doby porodní, hydroterapie (využívání účinku teplé vody – vana), masážní pomůcky (fitbally), podávání léků tišící bolesti a epidurální analgezie. Veškerý personál porodního sálu je schopen Vám v jakékoli fázi porodu poradit vhodný způsob tlumení bolesti a maximálně se bude snažit vyjít Vám vstříc.

Komplikace 1. době porodní: jedná se o náhle vzniklé stavy, které ohrožují zdraví a život rodičky či plodu, které nelze vyšetřovacími postupy předem předvídat. Jde především o náhlé ohrožení plodu nedostatečným přísunem kyslíku (hypoxie) při předčasném odloučení placenty, pupečníkových komplikacích, horečce za porodu apod. Velmi vzácně může být ohrožen i život matky při embolii plodovou vodou, eklamptickém záchvatu, hypertenzní krizi apod. Porod je pak třeba neprodleně ukončit císařským řezem.

2. Druhá doba porodní - vypuzovací

Navazuje na první dobu porodní a trvá obvykle do 30 minut. Porodní cesty jsou otevřené, hlavička plodu sestupuje porodními cestami. Tlak hlavičky na pánevní dno a na konečník vyvolává nepřekonatelný pocit nucení tlačit jako při vyprazdňování, při nucení na stolici.

Při vyzvání k aktivnímu tlačení za kontrakce (lékařem/porodní asistentkou), je důležité se zhluboka nadechnout ústy (jako kdybyste se potápěla pod vodu), a dlouze tlačit do konečníku, jako při zácpě. Nevydechovat, nekřičet (obíráte se o sílu, kterou byste mohla využít k tlačení). Pomáhá poloha rodičky, kdy nejlépe je stočit se jakoby do klubíčka a přitlačit bradu na hrudník. Po 10 – 15 vteřinách je třeba vydechnout, znovu se nadechnout a tlačení opakovat. Během jedné kontrakce lze zatlačit 2x až 3x tak, aby se využila celá délka kontrakce. Je vhodné mít zavřené oči, čímž se předejde popraskání žilek v očích. Rodička by neměla tlačit bezhlavě, aby nedošlo k většímu poranění porodních cest. Proto je dobré poslouchat porodníka či porodní asistentku, kteří budou rodičce říkat, co přesně má dělat.

Když se začne hlavička objevovat v poševním vchodu, napíná při tom hráz, místo mezi zevními rodidly a konečníkem. Tu sice porodník či porodní asistentka při porodu chrání, ale pokud je hráz příliš vysoká nebo příliš křehká, bývá nutné provést nástřih (episiotomii), aby se zabránilo vzniku větších poranění. Epiziotomie se provádí v době, kdy rodička intenzivně tlačí, a rodička její provedení obvykle nevnímá. Po porodu hlavičky bývají do žíly podány látky způsobující stažení dělohy a tím urychlí odloučení placenty a sníží tak krevní ztrátu rodičky. Porod hlavičky je následován porodem ramének plodu a tělíčka. Potom se přestřihne pupečník a miminko je předáno dětské sestře nebo porodní asistence, které ho podle buď položí na břicho maminky (dle přání maminky a stavu miminka), nebo ho rovnou ošetří na vyhřívaném lůžku na dětském boxu. Chce-li otec přestřihnout pupeční šňůru, musí to oznámit včas, aby byly připraveny druhé sterilní nůžky.

Komplikace 2. doby porodní: nejčastější komplikací je opět akutní hypoxické ohrožení plodu (nedostatek kyslíku). Důvodem bývají nejčastěji pupečníkové komplikace. Hlavička plodu je v této fázi porodu již vstouplá do pánve a císařský řez již nelze bez nebezpečí vážného poranění rodičky provést. Porod je třeba rychle dokončit pomocí porodnických kleští.

3. Třetí doba porodní

Po porodu miminka začíná třetí doba porodní – porod placenty a plodových blan. Trvá obvykle do 10 min, neměla by však překročit jednu hodinu. Porod placenty je vnímán jako slabší kontrakce. Po porodu placenty vyšetříme porodní cesty pomocí gynekologických zrcadel a zkontrolujeme, zda nejsou „uvnitř“ nějaká poranění. Případná porodní poranění jsou znecitlivěna injekcí s anestetikem (znecitlivující látka) a ošetřena. K šití jsou používány vstřebatelné materiály, které se za několik dní buď vstřebají, anebo stehy samy vypadnou.

Komplikace 3. doba porodní: jde o silné poporodní krvácení způsobené buď porodním poraněním, zadržením lůžka, jeho částí anebo nedostatečným stažením dělohy (tzv. hypotonií) po porodu. K odstranění příčin krvácení je velmi často nutné použít operační výkony, ať již se jedná o ošetření poranění nebo vyprázdnění patologického obsahu dutiny děložní. Operační výkony je většinou nutné pro bolestivost provádět v celkové anestézii. Zcela ojediněle dochází k tak závažným komplikacím a neztišitelnému krvácení ohrožujícího přímo život rodičky, že je nutné po vyčerpání všech ostatních možností přistoupit k operačnímu odstranění dělohy.

GBS pozitivita, kultivace z pochvy, předčasný odtok plodové vody

GBS pozitivita, kultivace z pochvy

V 36.- 37. týdnu těhotenství je povinné odebrat kultivaci z pochvy .

Zjišťujeme tím přítomnost bakterie Streptococcus agalatiae. Pro ženu nepředstavuje žádné problémy, nezpůsobuje zánět ani výtok a je běžnou součástí mikroflóry v pochvě některých žen. Ohrožuje ale plod při průchodu porodními cestami za porodu (zápal plic, otrava krve, zánět mozkových blan). Proto je nutné matku s pozitivním nálezem přeléčit. Před porodem je to nevýhodné, do porodu by se mohla bakterie vrátit, proto léčbu aplikujeme až za porodu podáním antibiotik do žíly.

Předčasný odtok plodové vody

Znamená odtok vody bez toho, aby začaly kontrakce. U žen s negativní kultivací z pochvy (GBS neg.) můžeme vyčkat 24hodin, zda kontrakce nenastanou. Rodička dostane preventivně antibiotika a jsou jí prováděny odběry krve k vyloučení infekce. Nenastanou-li kontrakce, začneme porod vyvolávat.

Je-li kultivace z pochvy pozitivní (GBS poz.), je riziko vzniku infekce pro miminko, proto rodička dostane hned antibiotika a začneme porod vyvolávat.

Pár slov nakonec…

Za žádnou cenu nenuťte partnera k doprovodu, pokud sám nechce. K porodu Vás může doprovázet i někdo jiný – maminka, sestra, kamarádka… Budoucí otec může špatně snášet, že Vás něco bolí, a může ho děsit představa, že Vám nemůže pomoci. Strach o Vás a Vaše miminko pro něj může být traumatizující. Předem si o jeho přítomnosti při porodu v klidu doma promluvte. Rozhodnutí, které učiníte, by mělo být vůlí Vás obou. Po celou dobu porodu můžete mít u sebe mobilní telefon a být tak se svým partnerem v kontaktu.

Lhali bychom Vám, kdybychom tvrdili, že se během porodu budete cítit příjemně a nebude Vás nic bolet. Může se Vám to zdát nekonečné, ale nebojte se všechny „nepříjemnosti“ jednou skončí a Vy konečně uvidíte svoje děťátko a budete jej moci držet v náručí. Hlavně během porodu věřte sama sobě, brzy zjistíte, v jaké poloze nejlépe snášíte porodní bolesti. Naším cílem je Vás během Vašeho porodu doprovázet a dělat vše pro to, abyste Vy a Vaše děťátko z naší porodnice odcházely s úsměvem.