Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Peripheral nerve injury

  • Cooperation with traumatology-orthopedic centre during reconstructive surgery
  • Fully equipped for diagnosis and follow-up monitoring of patients

We most often see nerve injuries in relation to cutting injuries on the limbs. Glass (a broken door or window) is a very common cause of injury. Typically nerves in the forearm and wrist (median and ulnar nerves) are affected. Individual nerve injuries may be complete (complete transection of nerve) or partial (incision of the nerve). In both cases the solution is suturing nerve under microscope by microsurgical technique. It is often necessary to reconstruct tendons or blood vessels and the operation can last several hours. Trauma and vascular surgeons, however, are available 24 hours a day.
Nerve contusion by blunt force or their excessive extension (distraction) are less frequent. Although in these cases the nerve remains intact, its fibres are damaged and the nerve loses its function. These injuries cannot be directly surgically treated.
Timely operational treatment is suitable in cases of nerve injuries – although this is not an acute condition and the operation need not be immediate, surgery within 24-48 hours of the trauma is optimal.
With regard to the complex functional recovery in injured nerves, the precise treatment and renewal of continuity of the nerve is rather a fortunate exception – in most cases we see a partial correction of condition. Depending on the location and type of injury, a probable time interval necessary for healing can be established, and may be more than a year.
After the convalescence period, the prevention of muscle contractures and regular, intensive rehabilitation of the affected limb are crucial. EMG (electromyography) tests tell us about the state