Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Pavoučkové cévy

Drobné žilky někdy splývající do zarudlých ploch zejména v obličeji

Tenké fialové, modré nebo červené žilky viditelné na kůži v obličeji nemívající větší průměr než 1-2 mm. Onemocnění povrchových žil na různém podkladě obtěžuje velkou část zejména ženské části populace. Dominantně se objevují kolem nosu a v oblasti přechodu nosních dírek do vnitřní nosní sliznice.

Povrchové žilky mohou být poškozeny v průběhu těhotenství, při přibírání hmotnosti, vlivem poškození kůže, kouření nebo dalších onemocnění.

Optimální léčba

Laserový paprsek je velmi efektivním nástrojem zaručujícím okamžité zmizení negativně vnímaných cévek. Nedílnou součástí léčby by měla být úprava životního stylu a vynechání některých návyků či zlozvyků toto onemocnění způsobujících.

Princip ošetření laserem

Energie laserového paprsku je pohlcena v červeném krevním barvivu. Krev v žilce se tedy působením laseru ohřívá, mění se na vazkou hmotu, a ta žilku uzavře. Vzniklá krevní sraženina není riziková a nehrozí embolizace – vycestování dále do krevního řečiště.

Jaký je očekávaný efekt laseru

Menší žilky mizí působením laseru doslova před očima. V řadě případů je nutno provést ošetření opakovaně. Očekávaný efekt je vymizení žilek v postižené oblasti. Každý klient je specifický a ač průběh léčby nemusí být u všech stejný naším cílem je spokojenost všech.

Jak ošetření laserem probíhá a co při něm pacient cítí

Léčba laserovým paprskem probíhá ambulantně. Po konzultaci je možno rovnou přikročit k zákroku. Lékař pod speciálním světlem prohlédne oblast Vašeho zájmu a všechny viditelné metličky ošetří laserovým paprskem, který při chlazení kůže téměř není cítit. Jakákoliv případná bolest je v horizontu sekund odstraněna přiložením chladivého obkladu. Délka zákroku závisí na počtu žilek a je v rozmezí několika minut až po 15-20 minut. Délky ošetření se není třeba obávat. Mezi aplikacemi laserového výboje jsou přestávky a s lékařem lze neustále komunikovat a při vyšší citlivosti dělat přestávky či upravit nastavení laseru.

Co je a není třeba před zákrokem udělat

Jako u všech laserových zákroků je i v tomto případě vhodné se k vyšetření dostavit s neopálenou pokožkou v místě zákroku. Doporučujeme po dobu cca 6 týdnů před zákrokem neopalovat ošetřované místo. Používání samoopalovacích krémů či invazivních zákroků do pokožky na ošetřovaném místě je též často důvodem k odložení laserového ošetření.

Co pacient po zákroku smí a nesmí

První dva dny je vhodné dodržovat klidový režim lze přirovnat k polehávání na lehátku u moře nebo bazénu. Při pobytu na slunci doporučujeme používat krémy s vysokým UV faktorem SPF 50+ až po dobu 8 týdnů a omezit sportovní činnost, stejně tak jako koupel v horké vaně. Všechny tyto faktory jinak způsobují zvýšené prokrvení s výsledkem znovuotevření ošetřených žilek.