Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Výzva k podání nabídek

Příloha 2 – Krycí list nabídky

Příloha 3 – Čestné prohlášení základní způsobilosti

Oznámení o výběru

Příloha č. 1 – Znalecký posudek bude s ohledem na charakter informací poskytnuta pouze na vyžádání. Kontaktní osoba pro poskytnutí neveřejné části dokumentace k výběrovému řízení:

Bc. Linda Vrablcová, e-mail vrablcova@sofo.cz.