Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení zdravotnické techniky má na starosti servis zdravotnických, laboratorních a měřících přístrojů. Zajišťuje nákup drobné zdravotnické techniky neinvestičního charakteru, specifického příslušenství a spotřebního materiálu. Přebírá, instaluje a eviduje nové zdravotnické prostředky a uchovává k tomu potřebnou dokumentaci. Zajišťuje pravidelné kontroly, opravy a periodická školení přístrojů. Oddělení zdravotnické techniky zajišťuje kompletní servisní podporu zdravotnického prostředku po celou dobu provozu až po vyřazení z evidence majetku včetně likvidace.

Kontakt

Telefon +420 485 312 511, +420 485 312 364
E-mail ozt@nemlib.cz
Budova R
Podlaží 1

Náš tým

Bc. Zbyněk Šrámek

vedoucí oddělení zdravotnické techniky