Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

22. 6. – KNL s okamžitou platností ZAKAZUJE návštěvy ve všech svých nemocnicích (Liberec, Turnov, Frýdlant) kvůli vzniku nového ohniska COVID-19 na Liberecku. Otec u porodu může být poté, co projde triáží na oddělení (bude mu změřena teplota a vyplní dotazník). Děkujeme Vám za pochopení.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení zdravotnické techniky má na starosti servis zdravotnických, laboratorních a měřících přístrojů. Zajišťuje nákup drobné zdravotnické techniky neinvestičního charakteru, specifického příslušenství a spotřebního materiálu. Přebírá, instaluje a eviduje nové zdravotnické prostředky a uchovává k tomu potřebnou dokumentaci. Zajišťuje pravidelné kontroly, opravy a periodická školení přístrojů. Oddělení zdravotnické techniky zajišťuje kompletní servisní podporu zdravotnického prostředku po celou dobu provozu až po vyřazení z evidence majetku včetně likvidace.

Kontakt

Telefon +420 485 312 511, +420 485 312 364
E-mail ozt@nemlib.cz
Budova R
Podlaží 1

Náš tým

Bc. Zbyněk Šrámek

vedoucí oddělení zdravotnické techniky