Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení urgentní medicíny

 • Ošetřujeme všechny urgentní stavy se selháváním životních funkcí.
 • Ošetřujeme všechny akutní stavy spadající pod odbornost traumatologickou, chirurgickou, interní, kardiologickou, neurologickou a pneumologickou.
 • Úzce spolupracujeme se zdravotnickou záchrannou službou, jednotkami intenzivní péče ale i standardními odděleními KNL na zajištění plynulého přechodu z přednemocniční do nemocniční péče.
 • Organizujeme a procvičujeme management hromadného postižení osob.

 

Organizace ambulantního ošetření na oddělení urgentní medicíny

 • Každý pacient přicházející na urgent se registruje na recepci.
 • Zdravotník na recepci provede triáž (roztřídění) dle závažnosti stavu.
 • Pacient je následně volán z čekárny do odborné vyšetřovny v určeném pořadí dle triáže.

 

Součásti oddělení urgentní medicíny

 • Urgentní chirurgicko-traumatologický příjem – přízemí budovy A
 • Urgentní interní příjem dospělých – přízemí budovy B

 

Pracovní doba OUM

 • Pondělí – pátek: 7:00 – 15:30

 

Pohotovost

 • Pondělí – pátek: 15:30-7:00, soboty, neděle, svátky

Ve režimu 24/7 ošetřujeme všechny urgentní stavy se selhávajícími či nestabilními životními funkcemi.

Aktuálně

Rozšiřujeme tým

Přijmeme lékaře se zájmem o urgentní medicínu (i absolventy). Nabízíme nadstandardní vzdělávací vedení. Jsme ideálním místem pro vzdělávání mladých lékařů, kde na jednom pracovišti mohou získat praktické zkušenosti z celé řady oborů pod dohledem atestovaných specialistů. V případě zájmu kontaktujte primáře oddělení.


Workshop

Zveme Vás na přátelský, ale intenzivní workshop na oddělení urgentní medicíny pro mediky v 6. ročníku. Vyzkoušíte si sami resuscitaci, ECHO, sono plic, hrudní drenáž, intraoseální přístup nebo třeba šití rány. Vyzkoušíte své vědomosti při kazuistikách nebo hodnocení EKG.
Srdečně se na Vás těšíme!
Termín: 30/4/2022. Přihlášky na studenti@nemlib.cz
Počet míst je omezen, abychom se Vám mohli individuálně věnovat.
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Urgentní chirurgicko-traumatologický příjem - přízemí budovy A 485 313 257, 485 312 468
Urgentní interní příjem dospělých – přízemí budovy B 485 312 616, 485 312 644
Součásti pracoviště
O nás

1.ledna 2022 vzniklo v Krajské nemocnici Liberec nové samostatné oddělení – Oddělení urgentní medicíny, které propojuje organizačně a personálně chirurgický, traumatologický a interní urgent. Oddělení urgentní medicíny ošetřuje pacienty s nejtěžšími stavy s ohrožením životních funkcí, ale i ostatní akutní stavy spadající pod odbornost interní, kardiologickou, neurologickou, pneumologickou, chirurgickou a traumatologickou. Péče o nemocné s nejtěžšími stavy probíhá cestou specializovaných týmů – traumatým, resuscitační tým, neurotým, kardiologické týmy. Péče o akutní stavy probíhá na specializovaných vyšetřovnách jednotlivými odbornostmi. Zastaralé budovy KNL bohužel neumožňují umístit oddělení urgentní medicíny do jednoho prostoru, a proto máme i nadále dvě části – interní a chirurgickou. Ideální prostorové uspořádání nabídne až Centrum urgentní medicíny – nový pavilon, který by měl vzniknout v průběhu několika let a na jehož koncepci se aktivně podílíme.

MUDr. Petr Kašák

primář oddělení urgentní medicíny

Bc. Jakub Kopecký DiS.

Vrchní zdravotnický záchranář oddělení urgentní medicíny

Časté dotazy