Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Vzhledem k aktuální situaci a nutnosti realizace opatření k zabránění šíření infekce COVID-19 platí v celé KNL, a.s. dočasný ZÁKAZ NÁVŠTĚV na všech odděleních v Liberci, Turnově i ve Frýdlantu.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení pro léčbu nespecifických střevních zánětů, IBD Centrum TU

Motto: „Našim cílem je výrazně zlepšit kvalitu života pacientů s nespecifickými střevními záněty a zvýšit záchyt časného kolorektálního karcinomu, proto přijďte včas na svoji preventivní koloskopii.“

Oddělení gastroenterologie se zabývá vyšetřováním, léčbou a prevencí chorob trávicího ústrojí.
Zajišťujeme spádovou gastroenterologickou péči včetně preventivních gastroenterologických programů.

Poskytujeme vyšetřovací, terapeutické, konziliární a konzultační služby hospitalizovaným pacientům KNL a Turnov a.s., pacientům z jiných nemocnic a ambulantním pacientům.

 

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Objednávání a konzultace IBD +420 481 446 255
Recepce a objednávání gastroenterologie +420 481 446 252
Sesterna biologické léčby +420 481 446 258
Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a.s. - nemocnice Turnov
Oddělení pro léčbu nespecifických střevních zánětů a gastroenterologie
Ul. 28. října 1000, 511 01, Turnov
Urgentní endoskopie, konzilium nebo konzultace mimo pracovní dobu +420 481 446 341 / 343 (chirurgická ambulance)
Zajišťujeme 24-hodinovou endoskopickou příslužbu pro pacienty v ohrožení života.
Budova TA
Podlaží 2
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Gastroenterologie
Recepce - objednávání
Gastroenterologie Recepce - objednávání 7:30 – 15:00 pondělí – pátek +420 481 446 252 Objednávky pouze telefonicky MUDr. Jiřina Pintová
MUDr. Dana Švehlová
IBD centrum
Objednávání a konzultace IBD
Oddělení pro léčbu nespecifických střevních zánětů Objednávání a konzultace IBD 7:30 - 15:00 Objednávky pouze telefonicky +420 481 446 255
+420 481 446 257
+420 481 446 252

MUDr. Lenka Nedbalová, primářka
MUDr. Martin Schmoranz, zástupce primářky
Mgr. Kateřina Peukertová, asistentka pro IBD
MUDr. Bronislava Matějovská
MUDr. Lucie Lukešová
MUDr. Tomáš Drašar
Miloslava Petráková, staniční sestra

O nás

Naše gastroenterologické oddělení má ambulantní provoz, v případě potřeby jsou naši pacienti hospitalizováni na interním, chirurgickém a dětském oddělení, při potřebě na jednotkách intenzivní péče výše uvedených oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.

KNL a.s. 27.dubna 2016 slavnostně otevřela v Nemocnici Turnov moderní a v oboru gastroenterologie vysoce specializované IBD centrum. Centrum pro biologickou terapii IBD bylo od roku 2007 součástí liberecké gastroenterologie a biologickými preparáty léčíme naše pacienty od roku 2000.

Specializované oddělení  –  Centrum IBD –  je zaměřeno na diagnostiku a terapii pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Patří mezi pět největších center v České republice s přibližně 350 pacienty.

 

 

Místnost pro aplikaci biologické terapie
Místnost pro aplikaci biologické terapie

 

Gastroenterologické oddělení a Oddělení pro léčbu nespecifických střevních zánětů jsou akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání v oboru.

Našim cílem je výrazně zlepšit kvalitu života pacientů s nespecifickými střevními záněty.

Klíčové výkony a diagnózy

MUDr. Lenka Nedbalová

primářka oddělení pro léčbu nespecifických střevních zánětů – IBD centra Turnov

Miloslava Petráková

vedoucí sestra interna - gastroenterologie Turnov

Dokumenty

Dokumenty

Ostatní

Další informace

Naše IBD centrum má i svoji skupinu na facebooku, přidejte se.

Centrum pro biologickou léčbu nespecifických střevních zánětů:

V centru je koncentrována konzultační, vyšetřovací, dispenzární, medikamentózní a indikačně-chirurgická péče o pacienty s nespecifickými střevními záněty včetně indikace pacientů k biologické léčbě. Je k dispozici ambulantním a nemocničním gastroenterologům ke konzultaci jakékoliv léčby u těchto pacientů.

O spokojenost a pohodu pacientů se stará vyškolený a profesionální tým pod vedením Prim. MUDr. Lenky Nedbalové v klidném a pěkném prostředí moderně vybaveného pracoviště. Samozřejmostí jsou příjemné čekárny se sociálním zařízením i pro vozíčkáře. Většina prostor je klimatizována.

Gastroenterologická a hepatální (jaterní) poradna

V poradnách jsou vyšetřováni a léčeni pacienti se závažnými diagnózami a pacienti, kteří jsou zařazeni do dispenzární péče.
O pacientech, kteří budou léčeni a sledováni v poradně rozhoduje gastroenterolog.

Poradna pro screening a dispenzarizaci celiakie – každý pátek

Poradna je nově zavedena a o pacienty pečuje MUDr. Lucie Lukešová

Spolupráce s jinými odděleními

V rámci péče o naše pacienty spolupracujeme s chirurgy, internisty, intenzivisty, výživovými specialisty, rentgenology, imunology, mikrobiology, biochemiky, alergology, patology, psychiatry, psychology, infektology, pediatry a onkology z Nemocnice Liberec a Turnov a.s., z Městské nemocnice Jablonec n. N. a se specializovanými pracovišti jako je chirurgie v Nemocnici Hořovice, chirurgie v České Lípě, III. Chirurgická klinika FNKV, interna VFN, FN Motol – gastroenterologie, Iscare – IBD centrum, IKEM.

Vzájemnou spolupráci považujeme za velmi důležitou pro úspěšný výsledek péče o naše pacienty.

Vzdělávací a odborná činnost

Účastníme se na odborných akcích ČGS JEP na regionální i celostátní úrovni a gastroenterologických kongresů na celosvětové úrovni, jsme aktivně zapojeni do preventivních programů a součástí naší  práce je přednášková činnost na seminářích v regionu i na celostátní úrovni, publikační činnost. Aktivně spolupracujeme na celostátním projektu „Registr CREDIT“ ( český registr pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou léčených biologickou terapií) pod vedením Pracovní skupiny pro nespecifické střevní záněty při ČGS JEP. Jsme aktivními členy v pracovních skupinách a v odborných společnostech. Na oddělení se školí v rámci odborných stáží mladí lékaři a studenti medicíny.

Ve výboru sesterské sekce ECCO máme zástupkyni z našeho oddělení.

Ve spolupráci s našimi pacienty nám velmi pomáhá pacientský facebook, který založila naše asistenta Mgr. Kateřina Peukertová.

Spolupracujeme s pacientskou organizací IBD.

Odkaz na stránky České gastroenterologické společnosti: https://www.cgs-cls.cz/

 

 

 

Časté dotazy