Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Personální zajištění chodu nemocnice

  • Personální politika
  • Zpracování mezd zaměstnanců
  • Náborová činnost
  • Péče o zaměstnance
  • Rozvoj a podpora vzdělávání personálu
  • Správa programu stáží a praxí v nemocnici

Ochrana oznamovatelů

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a na základě ní přijatým zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), si Vás dovolujeme informovat, že Krajská nemocnice Liberec, a.s. (dále jen „KNL“) jako povinný subjekt zřídila pro plnění tohoto účelu vlastní vnitřní oznamovací systém.

Kontakt

Personalistky: +420 485 312 171, +420 485 312 178,
+420 485 312 180, +420 485 313 466
Další vzdělávání: +420 485 312 185, +420 485 312 794
E-mail personalni@nemlib.cz
mzdove@nemlib.cz
Budova Q
Podlaží 5

Vedoucí oddělení

Ing. Štefan Nebus

náměstek pro řízení lidských zdrojů