Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Neuroonkologický program

 • Výrazná integrace zainteresovaných týmů v rámci celé nemocnice
 • Vybavení na nejvyšší úrovni včetně peroperační fluorescence, peroperačního CT a CT-AG
 • Zázemí specializované jednotky neurointenzivní péče
 • Psychologická podpora a neuropsychologické diagnostika jako standard

Léčba pacientů s nádory mozku a míchy patří ke stěžejním programům neurochirurgického oddělení již řadu let. Komplexní péči o pacienty zajišťuje v rámci neuroonkologického programu tým specialistů z oborů neurochirurgie, neurologie, onkologie a neurohistologie. Díky komunikačním technologiím již řadu let funguje také dobrá externí spolupráce s pracovištěm Leksellova gama nože v Praze Na Homolce. U některých nádorových typů spolupracujeme s Centrem nádorové cytogenetiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Principem operační léčby nádorů mozku a míchy je jejich úplné nebo částečné odstranění za použití mikrochirurgické techniky. Pro přípravu výkonu a jeho přesné a šetrné provedení využíváme neuronavigaci – tedy přístroje, který umožňuje přesné naplánování a zacílení operačního přístupu a také anatomicky přesnější orientaci v průběhu vlastního výkonu. Využíváme imunofluorescenční metody (Gliolan) a standardem se stal také elektrofyziologický monitoring, který umožňuje sledovat funkce hlavových nervů, mozkových a míšních drah přímo při operaci.

Spektrum operovaných nádorů zahrnuje jak nádory nezhoubné (např. meningiomy, adenomy hypofýzy), kde operační léčba může přinést úplné vyléčení, tak nádory zhoubné, kde je jejich odstranění, případně zmenšení prvním krokem širšího procesu léčby. Kromě nádorů s původem přímo v mozku řešíme také druhotné nádory (metastázy) z ostatních oblastí těla (plíce, prs, zažívací trakt, ledviny apod.) Zhoubné nádory obecně vyžadují další onkologickou léčbu, typicky radioterapii, chemoterapii, nebo kombinaci obou metod. S onkologickým centrem spolupracujeme na plánování léčby i na ambulantním sledování pacientů.

Pacienti mají k dispozici konzultace psycholožky, která je zároveň erudována v oblasti neuropsychologie a zajišťuje diagnostiku a sledování subtilnějších poruch nervového systému, typicky v oblasti vyšších kognitivních funkcí či poruch osobnosti.