Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Neuroonkologický program

  • Výrazná integrace zainteresovaných týmů v rámci celé nemocnice
  • Vybavení na nejvyšší úrovni včetně peroperační fluorescence, peroperačního CT a CT-AG
  • Zázemí specializované jednotky neurointenzivní péče
  • Psychologická podpora a neuropsychologické diagnostika jako standard

Léčba pacientů s nádory mozku a míchy patří ke stěžejním programům neurochirurgického oddělení již řadu let. Komplexní péči o pacienty zajišťuje v rámci neuroonkologického programu tým specialistů z oborů neurochirurgie, neurologie, onkologie a neurohistologie. Díky komunikačním technologiím již řadu let funguje také dobrá externí spolupráce s pracovištěm Leksellova gama nože v Praze Na Homolce. U některých nádorových typů spolupracujeme s Centrem nádorové cytogenetiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Principem operační léčby nádorů mozku a míchy je jejich úplné nebo částečné odstranění za použití mikrochirurgické techniky. Pro přípravu výkonu a jeho přesné a šetrné provedení využíváme neuronavigaci – tedy přístroje, který umožňuje přesné naplánování a zacílení operačního přístupu a také anatomicky přesnější orientaci v průběhu vlastního výkonu. Využíváme imunofluorescenční metody (Gliolan) a standardem se stal také elektrofyziologický monitoring, který umožňuje sledovat funkce hlavových nervů, mozkových a míšních drah přímo při operaci.

Spektrum operovaných nádorů zahrnuje jak nádory nezhoubné (např. meningiomy, adenomy hypofýzy), kde operační léčba může přinést úplné vyléčení, tak nádory zhoubné, kde je jejich odstranění, případně zmenšení prvním krokem širšího procesu léčby. Kromě nádorů s původem přímo v mozku řešíme také druhotné nádory (metastázy) z ostatních oblastí těla (plíce, prs, zažívací trakt, ledviny apod.) Zhoubné nádory obecně vyžadují další onkologickou léčbu, typicky radioterapii, chemoterapii, nebo kombinaci obou metod. S onkologickým centrem spolupracujeme na plánování léčby i na ambulantním sledování pacientů.

Pacienti mají k dispozici konzultace psycholožky, která je zároveň erudována v oblasti neuropsychologie a zajišťuje diagnostiku a sledování subtilnějších poruch nervového systému, typicky v oblasti vyšších kognitivních funkcí či poruch osobnosti.