Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Nekroptický provoz

Těla zemřelých v nemocnici Liberec dopravují na oddělení patologie sanitáři nebo vozy pohřební služby. Na žádost lékařů z jiných nemocnic (aktuálně Frýdlant v Čechách, Turnov) přijímáme k pitvám těla zemřelých i z těchto zdravotnických zařízení. Podmínkou provedení pitvy je jasně prokazatelný za živa vyjádřený souhlas pacienta s pitvou, povinně jsou pitváni zemřelí podle znění Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 372/2011 Sb.

V pracovní dny od 6:30 do 14:30 hod. tělo zemřelého přijímá sanitář oddělení patologie. Mimo tuto dobu je nutné si na vrátnici nemocnice vyzvednout klíč a zemřelého dopravit do chladícího zařízení oddělení patologie.

Dokumentace zemřelého musí být dopravena do kanceláře ohledacích listů nejpozději do 9:00 následujícího pracovního dne od úmrtí. Součástí dokumentace je propouštěcí zpráva a list o prohlídce zemřelého, který je možné vyplnit na psacím stroji nebo elektronicky s následným vytištěním. Část A a B se zasílá na oddělení patologie ve dvou vyhotoveních (celkem 6 listů), část A obdrží osoba zajišťující pohřeb.

Veškerá dokumentace týkající se zemřelých je zpracovávána v kanceláři ohledacích listů – tel. +420 485 312 362.