Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na aktuální vývoj onemocnění Covid-19 vyhlašujeme s platností od soboty 19. 9. ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost otce u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

doc. MUDr. Vladimír Beneš Ph.D.

lékař

Kontakt

E-mail: vladimir.benes@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 707

Vzdělání

1998-2004
2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Licence

European Neurosurgical Examination - Part I. (2008)
Dokončeno doktorandské studium titulem Ph.D. (2011)
Atestace v oboru neurochirurgie (2011)

Členství ve společnostech

Česká neurochirurgická společnost JEP (od r. 2005)

European Association of Neurosurgical Societies (od r. 2005)

Stáže a kurzy

 • Neuroradiologie, Frenchay Hospital, Bristol, Velká Británie – klinický výzkumný pracovník – zpracování souboru pacientů s mozkovými aneurysmaty ošetřených koilováním (9/2005-2/2006).
 • Neurochirurgická Klinika Univerzity Erlangen-Nurnberg, studijiní stáž zaměřená na operační techniku a diagnostiku patologií nervového systému. (9-12/2002)
 • Ústav Neuropatologie Univerzity Erlangen-Nurnberg – dobrovolný vědecký pracovník na projektu genové analýzy hypofyzárních nádorů
 • Ústav lidské genetický Univerzity Erlangen-Nurnberg, studijně-výzkumná stáž zaměřená na molekulárně-genetická vyšetření u dědičných neuropatií -Charcot-Marie-Tooth (10-12/2001)
 • Neurochirurgická Klinika Univerzity Erlangen-Nurnberg, studijní stáž se zaměřením na operační techniku a diagnostiku patologií nervového systému
 • Neurochirurgické oddělení nemocnice Bergmannstrosst, Halle,  studijní pobyt zaměřený na patofyziologii, klinický obraz a léčbu vertebrogenních obtíží a dalších poruch osového skeletu 9/2000
 • Neurochirurgická Klinika Univerzity Erlangen-Nurnberg, studijní pobyt zaměřený na patofyziologii, klinický obraz a léčbu hypofyzárních syndromů (9/1999)
 • Neurochirurgická Klinika Univerzity Erlangen-Nurnberg, studijní pobyt zaměřený na obecnou péči o neurologického pacienta (9/1998)

Pedagogická činnost

Neurochirurgická klinika 1. LF UK – odborný asistent výuky (od r. 2006)

Školitel doktorského studijního programu Neurovědy 1. LF UK (od r. 2015)

Publikace

Kapitoly v monografiích

 1. Beneš V., Beneš V.III, Netuka D.: Carotid endarterectomy. In: Current Progress in Neurosurgery, Volume 1, Editors: Basant K., Laws E.R., Kaye A.H., Misra A.H. Kothari, Medical Subscription Services Pvt Ltd 2014, pp. 284-299
 2. Beneš V.III, Buchvald P., Suchomel P.: Spinal intramedullary astrocytomas: Prognostic factors. In: Tumors of the Central Nervous System, Volume 10, Editor: Hayat M.A., Springer Netherlands, Springer Verlag 2013, pp. 339-349
 3. Suchomel P., Beneš V.III: Traumatic atlantooccipital dislocation: Indications for Surgery and Examples of Reconstruction. In: Reconstruction of Upper Cervical Spine and Craniovertebral Junction, Editors: Suchomel P., Choutka O. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, pp 139-144
 4. Suchomel P., Beneš V.III, Kaiser M.: Tumors: Indications for Surgery and Examples of Reconstruction. In: Reconstruction of Upper Cervical Spine and Craniovertebral Junction, Editors: Suchomel P., Choutka O. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, pp. 247-28

Původní práce – 1. autor:

 1. Beneš V.III, Buchvald P., Klimošová S., Eichlová Z., Suchomel P. Acute extracranial occlusion of the internal carotid artery: emergent surgery remains a viable option. Acta Neurochir (Wien) 2014;156:901-908. IF 1,788
 2. Beneš V.III, Barsa P., Suchomel P. Atlantookcipitální dislokace: Soubor 6-ti pacientů a přehled problematiky. Cesk Slov Neurol N 2013;76:81-85 IF 0,366
 3. Beneš V. III, Bradáč O., Ostrý S., Buchvald P., Kramář F., Kaiser M., Suchomel P., Beneš V. jr Intramedulární astrocytom: Soubor 15 pacientů a přehled literatury. Cesk Slov Neurol N 2010;73:169-177. IF 0,393
 4. Beneš V. III, Mitchel P., Molyneux A.J., Renowden S.A. Endovascular coiling in 131 patients with low complications justifies treating most unruptured intracranial aneurysms. Cen Eur Neurosurg 2010;71:1-7. IF 0,472
 5. Beneš V.III, Barsa P., Beneš V. jr, Suchomel P. Prognostic factors in intramedullary astrocytomas: A literature review. Eur Spine J 2009;18:1397-1422. IF 1,956
 6. Beneš V.III, Barsa P., Mikuláštík J., Suchomel P. Exophytic intramedullary mature teratoma of the conus medullaris: Case report and review of the literature. Cen Eur Neurosurg 2009;70:154-160. IF 0,634
 7. Beneš V.III, Kramář F., Hrabal P., Kaiser M., Buchvald P. Maligní tumor z pochvy periferního nervu: dvě kazuistiky a přehled literatury. Cesk Slov Neurol N 2009;72:163-167. IF 0,246
 8. Beneš V.III, Barsa P., Plný R., Suchomel P. Anterior sacral meningocele misdiagnosed for an ovarian cyst. Eur J Obstet Gynecol 2008;138:249-250. IF 1,565
 9. Beneš V.III, Buchvald P., Kaiser M., Mikuláštík J., Suchomel P. Centrální neurocytom: kazuistika a přehled literatury. Cesk Slov Neurol N 2007;70:697-701. IF 0.037

 

Původní práce – spoluautor:

 1. Brabec R., Beneš V.III, Buchvald P., Suchomel P. Výsledky léčby pacientů s „čistým“ úrazovým epidurálním krvácením. Cesk Slov Neurol N 2015 (v tisku) IF 0,366
 2. Jurák L., Buchvald P., Beneš V.III, Kaiser M., Suchomel P. Vazospazmy jak komplikace subarachnoidálního krvácení – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2014;77:642-646. IF 0,366
 3. Barsa P., Fröhlich R., Beneš V.III, Suchomel P. Intraoperative portable CT-scanner based spinal navigation – a feasibility and safety study. Acta Neurochir (Wien) 2014;156:1807-1812. IF 1,788
 4. Buchvald P., Suchomel P., Beneš V.III, Kaiser M., Frohlich R. Expanze pineální krajiny. Cesk Slov Neurol N 2013;76:667-678. IF 0,366
 5. Suchomel P., Jurák L., Beneš V.III, Brabec R., Bradáč O., Elgawhary S. Clinical results and development of heterotopic ossification (HO) in total cervical disc replacement during a four-year follow-up. Eur Spine J 2010;19:307-315. IF 1,994
 6. Barsa P., Beneš V.III, Suchomel P. Osteochondrom bederní páteře diagnostikovaný u 85-ti letého pacienta. Acta Chir Orthop Traumatol Cech 2009;76:424-427. IF 1,628
 7. Renowden S.A., Beneš V.III, Bradley M., Molyneux A.J. Detachable coil embolisation of ruptured intracranial aneurysms: a single center study, a decade experience. Clin Neurol Neurosurg 2009;111:179-188. IF 1,303
 8. Renowden S.A., Koumellis P., Beneš V.III, Mukonoweshuro W., Molyneux A.J., McConachie N.S.
 9. Retreatment of previously embolized cerebral aneurysms: The risk of further retreatment does not negate the advantage of the initial embolization.  AJNR Am J Neuroradiol 2008;29:1401-1404. IF 2,745
 10. Špatenková V., Kazda A., Barsa P., Beneš V.III, Škrabálek P., Králová D., Suchomel P. Diagnostika hyponatremií v neurointenzivní péči: úloha renálních funkčních parametrů. Cesk Slov Neurol N 2008;71:156-162. IF 0,319
 11. Špatenková V., Beneš V.III, Kazda A., Králová D., Suchomel P. Efekt nízké dávky manitolu na sérovou osmolalitu. Cesk Slov Neurol N 2008;71:61-65. IF 0,319
 12. Netuka D., Benes V., Mandys V., Hlasenska J., Burkert J., Benes V.jr. Accuracy of angiography and Doppler ultrasonography in the detection of carotid stenosis: a histopathological study of 123 cases. Acta Neurochir (Wien) 2006;148:511–520. IF 1,212
 13. Benes V., Netuka D., Mandys V., Vrabec M., Mohapl M., Benes V.jr., Kramar F. Comparison between degree of carotid stenosis observed at angiography and in histological examination. Acta Neurochir (Wien) 2004;146:671-677. IF 1,080
 14. Seeman P., Mazanec R., Horáček O., Svobodová V., Ridzoň P., Beneš V. III, Malíková M., Sixtová K., Šišková D., Špaček J., Rautenstrauss B. Divergentní fenotypy choroby Charcot-Marie-Tooth: demyelinizační s infantilním začátkem a axonální s pozdním začátkem a zpomalenou fotoreakcí následkem různých mutací myelin protein zero (MPZ, P0) genu. Cesk Slov Neurol N 2004;67:321–329. IF 0,037
 15. Huehne K., Benes V.jr., Thiel C., Kraus C., Kress W., Hoeltzenbein M., Ploner C.J., Kotzian J., Reis A., Rott H.D., Rautenstrauss B.W. Novel mutations in the Charcot-Marie-Tooth disease genes PMP 22, MPZ, and GJB1. Hum Mutat 2003;21:100. IF 6,328
 16. Seeman P., Cíbocová R., Beneš V.jr., Loefgren A. Kongenitální hypomyelinizace v souvislosti s de-novo mutací v genu pro periferní myelin protein 22 – první prokázaný případ v České republice a přehled literatury.  Cesk Slov Neurol N 2002;65:206-212. IF 0,052
 17. Seeman P., Paděrová K., Beneš V., Sistermans E. A severe form of Pelizaeus Melzbacher disease in a Czech boy caused by a novel mutation (725 C – A, Ala242Glu) at the „jimpymsd codon“ in the PLP gene.  Int J Mol Med 2002;9:125-129. IF 2,063