Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy pacientů

Vážené návštěvy pacientů v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. Z důvodu nárůstu incidence akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji vás prosíme o respektování níže doporučených pravidel návštěv:

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Pavel Barsa Ph.D.

lékař

Pracoviště: Neurocentrum , Neurochirurgie

Kontakt

E-mail: pavel.barsa@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 707

Vzdělání

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Licence

Dokončeno doktorandské studium titulem Ph.D. (2010)
Chirurgická atestace 1. stupně 1999
Neurochirurgická atestace 2004
Spondylochirurgická atestace 2019

Členství ve společnostech

 • Člen České neurochirurgické společnosti JEP
 • Člen  České spondylochirurgické společnosti JEP
 • Člen Eurospine – Spine Society of Europe
 • 2008 – 2009 člen výkonného výboru Eurospine – Spine Society of Europe
 • 2006 – 2009 člen a předseda vědeckého programového výboru Eurospine – Spine Society of Europe
 • Člen redakční rady European Spine Journal, Zurich
 • Člen redakční rady Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacia, Varšava
 • Člen výboru a vědecký sekretář České spondylochirurgické společnosti JEP

Ocenění

 • Výroční cena České spondylochirurgické společnosti JEP 2010
 • Výroční cena České spondylochirurgické společnosti JEP 2012
 • Výroční cena České spondylochirurgické společnosti JEP 2014
 • Titul Publikace s největším internetovým ohlasem a největší citací na sociálních médiích za 70 let existence časopisu Acta Neurochirurgica (Wien) 2020 pro článek Barsa P. et al. Intraoperative portable CT-scanner based spinal navigation-a feasibility and safety study. Acta Neurochir 2014

Stáže a kurzy

Spine Society of Europe Travelling Fellowship (2000)

 • The Nuffield Orthopaedic Center, Oxford; Prof. J. Fairbank.
 •  The Royal Orthopaedic Hospital, Stanmore; T. Morley
 • General Hospital South Tees, Middlesbrough; C. Greenough
 • University Hospital, Lund; Prof. B. Strömqvist
 • Institut Callot, Berck-sur-Mer; Prof. D. Chopin
 • Centre des Massues, A. Bonjean, Lyon; Prof. P. Roussouly
 • W. Schulthess Hospital, Zurich; Prof. D. Grob
 • University Hospital, Innsbruck, Prof. M. Krismer

Vzdělávací kursy Spine Society of Europe, Barcelona.

 • 2002                Fractures and destructive disease of the spine.
 • 2005                Module on the low back pain.

Vzdělávací kurs North American Spine Society, Chicago: Recent advaces in imaging the spine and neural elements.

EANS Training Course (Praha 2001, Řím 2002, Amsterdam 2003, Krakov 2004)

Pedagogická činnost

 • Lékařská fakulta UK v Praze vyučující na katedře neurochirurgie

Publikace

Kapitoly v monografiích – první autor

 • Barsa P., Suchomel P. Biomechanické příčiny degenerace krční páteře. In: Rudinský B.(ed.) Spinálna chirurgia, Slovak Academic Press, Bratislava 2005, pp. 93-97.
 • Barsa P., Suchomel P. Onemocnění přilehlého pohybového segmentu krční páteře. In: Rudinský B.(ed.) Spinálna chirurgia, Slovak Academic Press, Bratislava 2005, pp. 98-108.
 • Barsa P. Klinický obraz spondylolistézy. In: Suchomel P., Krbec M. et al. Spondylolistéza-diagnostika a terapie, Galén, Praha 2007, pp. 17-21.
 • Barsa P. Istmická spondylolistéza. In: Suchomel P., Krbec M. et al. Spondylolistéza-diagnostika a terapie, Galén, Praha 2007, pp. 117-126.
 • Barsa P. Léčba istmické spondylolistézy otevřenou redukcí a stabilizací. In: Suchomel P., Krbec M. et al. Spondylolistéza-diagnostika a terapie, Galén, Praha 2007, pp. 127-134.
 • Barsa P. Traumatická spondylolistéza. In: Suchomel P., Krbec M. et al. Spondylolistéza-diagnostika a terapie, Galén, Praha 2007, pp. 141-146.

Kapitoly v monografiích – spoluautor:

 • Lukáš R., Barsa P., Suchomel P. Arthroplastika v chirurgické léčbě diskogenní bolesti bederní páteře. In: Rudinský B.(ed.) Spinálna chirurgia, Slovak Academic Press, Bratislava 2005, pp. 245-258.
 • Suchomel P., Barsa P., Buchvald P. Posterior lumbar interbody fusion (PLIF) in spondylolisthesis In: Gunzburg R., Szpalski M. (Eds.) Spondylolysis, spondylolisthesis and degenerative spondylolisthesis, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2006, pp. 195-203.
 • Suchomel P., Barsa P., Šourková P., Buchvald P., Hradil J. Prodisc Cervical Disc Prosthesis in the First 68 Patients: One-Year Evaluation of Results. In: Szpalski M., Gunzburg R., Le Huec, J.-C., Brayda-Bruno M.(Eds.). Non Fusion Technologies in Spine Surgery, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2007, pp. 245-252.
 • Suchomel P., Choutka O., Barsa P. Surgical anatomy.  In: Suchomel P., Choutka O.: Reconstruction of Upper Cervical Spine and Craniovertebral Junction. Springer London New York 2011, pp 3-15.
 • Suchomel P., Barsa P. Degenerative disorders. In: Suchomel P., Choutka O.: Reconstruction of Upper Cervical Spine and Craniovertebral Junction. Springer London New York 2011, pp 299-305.

Původní práce – první autor:

 1. Barsa P., Suchomel P.,Buchvald P.,Lukáš R.,Vaníčková E. Jsou bikortikální šrouby při přední krční fúzi skutečně bikortikálně zavedeny? (retrospektivní studie) Acta Chir.Orthop.Traumat.Cech. 2002,69(1):35-38.
 2. Barsa P.,Suchomel P. Organické materiály v přední krční diskektomii a fúzi. Acta Spondylologica 2002, 1(2):123-129.
 3. Barsa P., Suchomel J. Anatomické, patofyziologické a klinické souvislosti bolestí zad. Bolest 2003, 6:162-170
 4. Barsa P., Häckel M. Systém červených praporků v diagnostice a terapii bolestí zad. Bolest 2003, 6:171-176, reprint Bolest 2004, supl. 2:15-19.
 5. Barsa P.,Buchvald P.,Suchomel P., Lukáš R. Traumatická spondylolistéza L5/S1. Acta Chir. Ortop. Traumatol. Cech. 2003;70(2):121-125.
 6. Barsa P., Suchomel P. Cervikocervikální přechod v přední krční operativě. Acta Spondylologica 2004, 3(1):38-41.
 7. Barsa P., Pešánová H., Suchomel P. Rehabilitační a režimové vedení pacientů po náhradě krční meziobratlové ploténky a intervertebrální déze. Rehabilitace a fyzikální lékařství 2004;11(3):122-127
 8. Barsa P., Suchomel P., Buchvald P., Kolářová E., Svobodník A. Je víceetážová instrumentovaná přední krční fúze rizikovým faktorem vzniku kostního spojení? (prospektivní studie s minimálně 3-letou délkou sledování) Acta Chir. Ortop. Traumatol. Cech. 2004;71(3):137-14.
 9. Barsa P., Suchomel P. Krční ortézy a jejich význam v klinické praxi. Neurologie pro praxi 2005; 6(6):315-318.
 10. Barsa P., Beneš V., Suchomel P. Osifikovaná pseudomeningokéla bederní páteře. Acta spondylologica 2006;5(1):5-7.
 11. Barsa P., Suchomel P. Chirurgická léčba metastatického postižení krční páteře. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(1):16-22.
 12. Barsa P., Suchomel P. Factors affecting sagittal malalignment due to cage subsidence in standalone cage assisted anterior cervical fusion. Eur Spine J. 2007 Sep;16(9):1395-400.
 13. Barsa P., Suchomel P., Lukáš R., Taller S., Endrych L. Perkutánní CT-navigovaná radiofrakvenční ablace v terapii spinálních osteoidních osteomů. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2007;74(6):401-405.
 14. Barsa P., Beneš V., Suchomel P. Solitární páteřní osteochondrom diagnostikovaný u 75 letého muže. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2009;76(6):424-427.
 15. Barsa P., Novák J., Souček T, Maršík F., Suchomel P. Matematický model biomechanického pozadí osteodegenerativního procesu krčního obratle. Acta Chir. Ortop. Traumatol. Cech. 2011;78(4):328-333.
 16. Barsa P. Vertebroplastika-možnost léčby strukturálně narušených obratlů. Cesk Slov Neurol N 2012;75(1):8-17.
 17. Barsa P., Suchomel P. Portable CT scanner-based navigation in lumbar pedicle screw insertion. Eur Spine J 2013;22:1446-1450.
 18. Barsa P., Fröhlich R., Suchomel P. Augmentované krční stabilizace po selhání předchozí fixace u pacientů s těžkou osteoporózou. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(4): 486-491.
 19. Barsa P., Fröhlich R., Šebek F., Suchomel P. Navigace v páteřní chirurgii založená na intraoperačním CT zobrazení: zkušenost s iniciálními 295 implantáty. Rozhl Chir 2014;9316.
 20. Barsa P., Elgawhary S., Hradil J., Šercl M., Suchomel P. Úhlový profil koše neovlivní segmentální postavení při přední krční fúzi provedené metodou stand-alone. Acta Chir. orthop. Traum. Čech.2014; 81:280-286.
 21. Barsa P., Fröhlich R., Beneš V. III, Suchomel P. Intraoperative portable CT-scanner based spinal navigation-a feasibility and safety study. Acta Neurochir 2014;156:1807-1812.
 22. Barsa P., Fröhlich R., Šercl M., Buchvald P., Suchomel P. The intraoperative portable CT scanner-based spinal navigation: a viable option for instrumentation in the region of cervico-thoracic junction. Eur Spine J 2016;25:1643-1650.
 23. Barsa P., Šercl M., Suchomel P. Instrumentace laterálních mas atlasu cestou inzerce zadního oblouku-morfomretrická studie. Rozhl Chir 2020;99:34-37.
 24. Barsa P., Fröhlich R., Adamík J., Suchomel P. Chirurgická léčba zlomenin krční páteře v terénu ankylozující spondylitis: zadní stabilizace s užitím navigace založené na intraoperačním CT zobrazení. Rozhl Chir 2020;99:212-218.

Původní práce – spoluautor:

 1. Quint U., Barsa P., Jansson K-A, Rymarczyk A. Report of the SSE Travelling Fellowship 2000. Eur Spine J. 2001 Jun;10(3):183-191.
 2. Suchomel P., Buchvald P., Barsa P., Lukáš R., Soukup T. Pyogenic osteomyelitis of the odontoid process: single stage decompression and and fusion. Spine. 2003 Jun;28(12):E239-244.
 3. Häckel M., Barsa P., Masopust V. Výhřez meziobratlové ploténky – doporučení ke klasifikaci v rámci diskopatie. Acta spondylologica 2003,2(1):11-14, reprint Bolest 2004, supl.2:8-12.
 4. Suchomel P., Barsa P., Buchvald P., Kolářová E., Svobodník A. Autologous versus allogenic bone grafts in instrumented anterior cervical discectomy and fusion: a prospective study with respect to bone union pattern. Eur Spine J. 2004;13(6): 510-515.
 5. Suchomel P., Barsa P. Náhrada krční meziobratlové ploténky vložkou Cespace bez použití kosti či její náhrady. Acta Spondylologica 2004; 3(1):5-9.
 6. Lukáš R., Barsa P., Suchomel P. Diskogenní bolest a její chirurgická léčba arthroplastikou. Acta Spondylologica 2004;3(1):10-17.
 7. Suchomel P., Hradil J., Barsa P., Buchvald P., Lukáš R., Taller S., Fröhlich R. Chirurgické řešení fraktury oblouku epistrofeu – „katovské zlomeniny“. Acta Chir. Ortop. Traumatol. Cech. 2006;73(5):321-328.
 8. Mehren C., Suchomel P., Grochulla P., Barsa P., Šourková P., Hradil J., Korge A., Mayer HM. Heterotopic ossification in total cervical artificial disc replacement. Spine 2006;31(24):2802-2806.
 9. Klika V., Maršík F., Barsa P. Remodeling of a living bone-numerical simulation. Locomotor syst 2007;14(1+2 Suppl):112-117.
 10. Suchomel P., Buchvald P., Barsa P., Froehlich R., Choutka O., Krejzar Z., Sourkova P., Endrych L, Dzan L. Single-stage total C-2 intralesional spondylectomy for chordoma with three-column reconstruction. J Neurosurg Spine 2007; 6:611-618.
 11. Beneš V., Barsa P., Plný R., Suchomel P. Anterior sacral meningocele misdiagnosed for an ovarian cyst. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008;138(2):249-50.
 12. Špatenková V., Kazda A., Barsa P., Beneš V., Škrabálek P., Králová D., Suchomel P. Diagnóza hyponatrémie v neurointensivní péči: role renálních funkčních parametrů. Cesk Slov Neurol N 2008;71(2):156-162.
 13. Byvaltsev V.A., Barsa P., Suchomel P., Burodin F.A., Sorokovikov V.A. The priority of vertebroplasty for treatment of symptomatic vertebral hemangiomas. Hir. Pozvonoc. 2008;(2):41-47.
 14. Beneš V., Barsa P., Beneš V., Suchomel P. Prognostic factors in intramedullary astrocytomas: a literature review. Eur Spine J. 2009; 18(10):1397-422.
 15. Beneš V, Barsa P., Mikuláštík J, Suchomel P. Exophytic intramedullary mature teratoma of the conus medullaris: case report and review of the literature. Cen Eur Neurosurg. 2009;70(3):154-60.
 16. Byvaltsev V.A., Barsa P. Capabilities of surgical treatment for cervical spine metastases. Hir. Pozvonoc. 2009;(1):42-48.
 17. Suchomel P, Hradil J, Frölich R, Barsa P, Lukáš R. Navigační techniky v chirurgii kranivertebrální junkce a horní krční páteře. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2009;76(2):137-48.
 18. Lukáš R., Zýková I., Barsa P., Šrám J. Současný pohled na užívání methylprednisolonu v léčbě akutního poškození míchy. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2011;78(4):305-313.
 19. Lukáš R., Barsa P., Pazour J., Šrám J. Timing operací páteře při akutním poškození míchy a jeho vliv na vývoj neurologického nálezu. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2012;79(3):233-7.
 20. Buchvald P., Barsa P., Suchomel P. Zlomenina zubu čepovce II. typu spojená s laterální dislokací atlasu. Popis dvou případů. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2012;79
 21. Lukáš R., Barsa P. Odeznění traumatické pentaplegie u pacienta po kombinované zlomenině C1-C2. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(2): 240-243.
 22. Beneš V, Barsa P., Suchomel P. Atlantookcipitální dislokace-soubor šesti pacientů a přehled problematiky Cesk Slov Neurol N 2013; 76(1):81-85.
 23. Suchomel P., Barsa P. Cervical total disc replacement C5/6. Eur Spine J 2013;22:1451-1452.
 24. Suchomel P., Barsa P. Single stage total endolesional C2 spondylectomy fot chordoma. Eur Spine J 2013;22:1453-1456.
 25. Buchvald P., Barsa P., Bluml A., Lukáš R. Výskyt periferního při mitivního neuroektodermálního nádoru v průběhu spinálního kořene-kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2015;78:344-347.
 26. Buchvald P., Čapek L., Barsa P. Ohybová tuhost zubu čepovce po přední fixaci jedním tahovým šroubem-biomechanická studie. Acta Chir. orthop. Traum. Čech.2015; 82:235-238.
 27. Bodon G., Grimm A., Hirt B., Seifarth H., Barsa P. Applied anatomy of screw placement via the posterior arch of the atlas and anatomy-based refinements of the technique. Eur J Orthop Surg Traumatol 2016; 26:793-803.
 28. Nechanicka N., Barsa P., Harsa P. Psychosocial factors in patiens indicated for lumbar spinal stenosis surgery. J Neurol Surg A 2016;77:432-440.
 29. Capek L., Henys P., Barsa P., Dvorak V. Performance of radiofraquency ablativ used for metastatic spinal tumor: numerical approach. Proc Inst Mech Eng H. 2017;231:814-820.
 30. Šercl, Eichlová Z, Barsa P, Mellanová V, Macháčka V, Endrych L. Spontánní disekce krčního úseku vnitřní krkavice. Ces Radiol 2020;74(2): 131 -138.