Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Lubomír Dlouhý EuSpLM, MBA

lékař

Kontakt

E-mail: lubomir.dlouhy@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 599

Vzdělání

1970 - 1976
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Licence

Specializace Klinická biochemie II. stupně
Licence k výkonu funkce vedoucí a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru klinická biochemie

Členství ve společnostech

Česká lékařská komora
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Spolek lékařů v Liberci
Česká společnost klinické biochemie
Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii
Česká společnost pro atherosklerosu
Česká společnost patologické a klinické fysiologie (komise pro atherosklerosu)
Společnost pro metabolická onemocnění skeletu
Česká kardiologická společnost
Česká společnost pro menopauzu a andropauzu
Česká společnost pro hypertenzi
European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EC4)
European Atherosclerosis Society (E.A.S)
International Atherosclerosis Society (I.A.S.)
American Association for Clinical Chemistry (A.A.C.C.)

Pedagogická činnost

Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií, bakalářské studium, obor všeobecná sestra (denní i kombinovaná forma studia): odborný asistent, předmět klinická biochemie