Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Jan Marušiak CSc.

lékař, emeritní primář cévní chirurgie

Kontakt

E-mail: jan.marusiak@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 464

Vzdělání

1976-1981
FVL Univerzity Karlovy v Praze
1977-2001
Externí aspiratura IKEM Praha

Licence

Atestace II. stupně chirurgie (1992)
Atestace cévní chirurgie (1995)
Zisk titulu CSc. (2001)

Členství ve společnostech

 • Člen česká angiologické, flebologické, kardiovaskulární a chirurgické společnosti
 • Člen European Society for Vascular and Endovascular Surgery
 • Člen Central European Vascular Forum
 • Člen European Society for Cardiovascular Surgery
 • Člen výboru Evropské společnosti pro cévní chirurgii (2001-2006)
 • Člen výboru Mezinárodní asociace cévních chirurgů (2008 – dosud)

Stáže a kurzy

 • Cévní chirurgie, Nemocnice na Homolce, Praha (1994-1995)
 • Cévní chirurgie, Universitní Nemocnice v Southamptonu, Velká Británie, prof. Chant (1995)
 • Cévní chirurgie, Kassel, Německo, prof.Dr.J.D.Gruss (1998)
 • Cévní chirurgie, Berlin, Německo (2007)
 • Cévní chirurgie, Hamburk, Německo (2008)

Publikace

Původní práce – autor:

 1. Marušiak J., Štrincl J. a kol.: Obturatorní bypass, možnosti extraanatomické rekonstrukce v oblasti trigonum femorale. Rozhledy v chirurgii, 2/97
 2. Marušiak J., Štrincl J. a kol.: Současné možnosti periferní revaskularizace u pacientů s kritickou končetinovou ischemií. Rozhledy v chirurgii 4/98
 3. Marušiak J., Rambousek Z., Štrincl J.: Nepravé výdutě femorální tepny. Rozhledy v chirurgii 8/99
 4. Marušiak J., Štrincl J. a kol.: Kritická končetinová ischemie, autologní revaskularizace na dolní končetině nereverzovanou žilou, multidisciplinární přístup. Praktická flebologie 3,4/98
 5. Marušiak J.: Aneuryzma ischiadické tepny. Praktická flebologie 3/97
 6. Marušiak J. a kol: Alternativní způsob revaskularizace dolní končetiny – 5ti letá retrospektivní studie. Praktická flebologie.
 7. Marušiak J., Rambousek Z. a kol.: Infekce cévní protezy – současný pohled na prevenci, diagnostiku a léčbu. Rozhledy v chirurgii 4/2001
 8. Marušiak J. a kol.: Chronická žilní insuficience a možnosti moderní léčby v oblasti povrchního systemu. Dermatologie pro praxi ISSN- 1802-2960 č.1, ročník 5, leden 2011.

Přednášky

60
Republikové
14
Mezinárodní
8
Zvaný řečník