Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Komplexní cerebrovaskulární centrum

Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče

  • Mimořádně rychlá cesta od diagnostiky k léčebnému zákroku
  • Spolupráce mezi obory neurochirurgie, neurologie a intervenční radiologie
  • Specializovaná iktová jednotka s vysokou úspěšností léčby mrtvic

Kontakt

Sekretariát +420 485 312 707
Iktová jednotka +420 485 313 133
Budova B
Podlaží 8

O nás

Koncept Komplexního cerebrovaskulárního centra se opírá o úzkou mezioborovou spolupráci zejména neurologů, neurochirurgů a radiologů. Centrum plně pokrývá léčbu akutních cévních mozkových příhod a dalších cévních onemocnění mozku (aneurysmata, arteriovenózní malformace). Každoročně je u nás hospitalizováno 600-800 pacientů s cévním onemocněním mozku. Přístrojová diagnostika je k dispozici 24 hodin denně stejně jako na ni navazující neodkladná léčba.

S narůstající klinickou zkušeností členů iktového týmu je léčba určená k záchraně mozkových buněk zahajována stále dříve, u více než poloviny pacientů je tomu tak do 60 minut od příjezdu do nemocnice. Pacientům v akutní fázi cévní mozkové příhody slouží lůžka iktové jednotky nebo neurointenzivní péče.  V rámci ambulantní péče máme mnohaleté zkušenosti s provozem neurosonografické laboratoře, nově poskytujeme léčbu botulotoxinem v regionálním centru léčby spasticity. Statut centra vysoce specializované péče nás zavazuje pravidelně předkládat ministerstvu zdravotnictví výsledky hodnocení indikátorů kvality a výkonnosti. Vybrané parametry za poslední hodnocené období jsou k nahlédnutí níže v sekci “Dokumenty”

Náš tým

prof. MUDr. Petr Suchomel Ph.D.

přednosta Neurocentra, přednosta Komplexního cerebrovaskulárního centra

MUDr. Lubomír Jurák Ph.D.

vedoucí lékař

Časté dotazy

Poraďte se

Položte dotaz
Vyplňte dotaz

Dotaz položený prostřednictvím formuláře se nezveřejňuje, dostane jej e-mailem lékař nebo jiný příslušný pracovník, který na něj soukromě odpoví. Postupně zveřejňujeme pouze nejčastější dotazy a to zásadně bez jakýchkoliv osobních údajů.