Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Vážení návštěvníci nemocnic v Liberci, Turnově, Frýdlantě. Návštěvy všech hospitalizovaných pacientů v KNL jsou nadále povoleny, avšak pouze s ochranou dýchacích cest (rouška nebo respirátor). Výjimkou je dětské oddělení a odd. dětské psychiatrie, kde ochrana dýchacích cest vyžadována není. Děkujeme, že tato opatření respektujete.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Komplexní cerebrovaskulární centrum

Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče

  • Mimořádně rychlá cesta od diagnostiky k léčebnému zákroku
  • Spolupráce mezi obory neurochirurgie, neurologie a intervenční radiologie
  • Specializovaná iktová jednotka s vysokou úspěšností léčby mrtvic

Kontakt

Sekretariát +420 485 312 707
Iktová jednotka +420 485 313 133
Budova B
Podlaží 8

O nás

Koncept Komplexního cerebrovaskulárního centra se opírá o úzkou mezioborovou spolupráci zejména neurologů, neurochirurgů a radiologů. Centrum plně pokrývá léčbu akutních cévních mozkových příhod a dalších cévních onemocnění mozku (aneurysmata, arteriovenózní malformace). Každoročně je u nás hospitalizováno 600-800 pacientů s cévním onemocněním mozku. Přístrojová diagnostika je k dispozici 24 hodin denně stejně jako na ni navazující neodkladná léčba.

S narůstající klinickou zkušeností členů iktového týmu je léčba určená k záchraně mozkových buněk zahajována stále dříve, u více než poloviny pacientů je tomu tak do 60 minut od příjezdu do nemocnice. Pacientům v akutní fázi cévní mozkové příhody slouží lůžka iktové jednotky nebo neurointenzivní péče.  V rámci ambulantní péče máme mnohaleté zkušenosti s provozem neurosonografické laboratoře, nově poskytujeme léčbu botulotoxinem v regionálním centru léčby spasticity. Statut centra vysoce specializované péče nás zavazuje pravidelně předkládat ministerstvu zdravotnictví výsledky hodnocení indikátorů kvality a výkonnosti. Vybrané parametry za poslední hodnocené období jsou k nahlédnutí níže v sekci “Dokumenty”

Náš tým

prof. MUDr. Petr Suchomel Ph.D.

emeritní přednosta neurocentra, emeritní přednosta Komplexního cerebrovaskulárního centra

MUDr. Lubomír Jurák Ph.D.

vedoucí lékař JIP B

Časté dotazy

Poraďte se

Položte dotaz
Vyplňte dotaz

Dotaz položený prostřednictvím formuláře se nezveřejňuje, dostane jej e-mailem lékař nebo jiný příslušný pracovník, který na něj soukromě odpoví. Postupně zveřejňujeme pouze nejčastější dotazy a to zásadně bez jakýchkoliv osobních údajů.