Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Lékařská knihovna

Pomáháme budování odbornosti na všech úrovních lékařské péče

Knihovna je v Nemocnici Liberec informační oporou pro lékaře, sestry, ošetřující personál i management již přes 50 let. Ke klasické tištěné formě absenčních či prezenčních výpůjček přibyly v posledních dvou dekádách české i zahraniční online zdroje, informační databáze a výpůjčky e-knih.. Zakládáme si na svižném a pečlivém odbavení všech požadavků, kterými náš personál i lékařská a zdravotnická veřejnost zvyšují svoji odbornost. Další podporu poskytujeme formou meziknihovních, mezinárodních a rešeršních služeb.

Kontakt

Dana Kubánková +420 485 312 562
Mgr. Andrea Hrušovská +420 485 312 568
E-mail: knihovna@nemlib.cz

Výpujční hodiny

Pondělí 9:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Úterý 9:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Středa 9:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Pátek 9:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Během července a srpna bude každý den otevřeno do 15.00 hodin
Budova P
Podlaží 1

Naše služby

 • Absenční a prezenční výpůjčky
 • Cirkulační služby
 • Meziknihovní  a mezinárodní meziknihovní výpůjčky
 • Rešeršní  a referenční služby

Databáze

CITACE PRO

Nová služba lékařské knihovny, která výrazně usnadňuje správné citování mnoha druhů dokumentů a zdrojů.  Pro snadnější a rychlejší zvládnutí práce s citačním manažerem firma Citace PRO nabízí instruktážní videa, která jsou volně přístupná zde.

Pro možnost používání plné verze citačního manažeru CitacePro je nutná registrace v Lékařské knihovně KNL, a.s.

V rámci citačního manažeru Citace PRO  je zaměstnancům Krajské nemocnice Liberec, a.s. zpřístupněn Portál publikační činnosti KNL, a. s., který umožňuje individuální vkládání citací vlastních publikovaných prací.

Bibliomedica

Celkem obsahuje na 400.000 záznamů: monografie, články z cca 350 časopisů, recenze, referáty a abstrakta v odvětví lékařství a zdravotnictví, vydávané na území ČR a SR, rovněž i práce českých a slovenských autorů vydávané v zahraničí. Dostupná na ploše Vašeho služebního PC. Zaměstnancům nemocnice zajistíme plné texty.

Sbírka zákonů

Sbírka předpisů umožňuje volný přístup k předpisům od roku 1945, včetně tzv. „aktualizovaných“ znění předpisů, kde jsou zapracovány všechny příslušné novely. V archivu též naleznete předpisy, které byly vydány ve Finančním zpravodaji a Cenovém věstníku. Přes Rozcestník KNL vašeho počítače mají zaměstnanci otevřen přístup do archivu stránky.

Systém ASPI

Všechny předpisy současné české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, kompletně plnotextové od roku 1918. Právní předpisy vydané samosprávnými celky – kraji, předpisy ministerstev a ústředních orgánů (např. texty předpisů publikované ve Finančním zpravodaji, Cenovém věstníku, věstnících ministerstva průmyslu a obchodu, zdravotnictví, školství a řada dalších). Nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů. Všechny předpisy jsou systémově propojeny podle vzájemných vztahů: aktivních a pasivních derogací (novelizací), prováděcích a nadřazených předpisů, vztahu speciality a subsidiarity. Všechny texty jsou dostupné v aktuálním znění se zachováním jednotlivých historických časových znění textu až po jeho původní podobu. Přístup pouze v knihovně, zaměstnancům nemocnice předpisy na požádání vyhledáme.

Za tým knihovny

Mgr. Andrea Hrušovská

vedoucí knihovny

Dana Kubánková

referentka knihovny

Odkazy