Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Klešťový porod, vakuumextraktor

Řešení komplikací v pokročilé fázi porodu

 • indikace a průběh klešťového porodu
 • použití vakuumextraktoru (zvonu)
 • vybavení placenty rukou, kontrola dutiny děložní

 

Porod s využitím kleští nebo vakuumextraktoru

Císařský řez lez provést jen do určité chvíle. Vstoupí-li již hlavička dítěte do pánve (II. doba porodní) a dítě je ohroženo, musí se přistoupit k použití kleští či vakuumextraktoru. Panuje mylná představa, že jde o zastaralý porodnický nástroj. V některých zemích se již opravdu nepoužívá, ale je zde nahrazen vakuumextraktorem, jeho použití má však stejný podíl komplikací a navíc u akutního ohrožení plodu nedostatkem kyslíku by se používat neměl. V České republice je takto ukončeno asi 2% porodů. Tuto operaci smí provádět pouze zkušený porodník, v jeho rukách jde o operaci bezpečnou. Ženy nemusejí mít z této porodnické operace žádnou obavu. Při srovnávání dětí porozených spontánně a s použitím kleští byl prokázán stejný duševní vývoj dítěte. Provedení vypadá často dramaticky, a proto není vhodná přítomnost otce.

 

Důvody použití:

 • ohrožení plodu nedostatkem kyslíku
 • nepostupující porod, nespolupracující rodička
 • nemožnost více tlačit např. u očních a srdečních onemocnění aj.

 

Komplikace:

 • poranění matky – preventivně se proto provádí nástřih
 • poranění plodu – často může vzniknout otlak na hlavičce dítěte, většinou je nezávažný a brzo mizí, závažné poranění plodu vzniká vzácně

 

Vakuumextraktor („zvon“)

Je alternativou porodu plodu kleštěmi. Místo kleští se na hlavičku dítěte umístí umělohmotný zvon a přisaje se vyvolaným podtlakem. Tahem za zvon se hlavička porodí. Nelze však použít u akutního ohrožení plodu nedostatkem kyslíku.

Vybavení placenty rukou, kontrola dutiny děložní

Vybavení placenty rukou = manuální lýza

Provádí se, pokud se placenta neodloučila samovolně do 30-60 minut po porodu dítěte, při akutním krvácení dříve. V místní nebo celkové anestezii uvolní porodník placentu rukou a nástrojem dočistí dělohu.

Kontrola dutiny děložní = revize

Provádí se při podezření, že v děloze zůstaly zbytky placenty nebo velké množství plodových obalů. V místní nebo celkové anestezii porodník přečistí nástrojem (tzv. kyretou) dutinu děložní k zamezení krevních ztrát a eventuální následné infekci.