Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Akreditovaný certifikovaný kurz

Krajská nemocnice Liberec, a.s. – Oddělení urgentní medicíny nabízí vzdělávací program, který je akreditován MZČR v rámci celoživotního vzdělávání (akreditace udělena do: 30. 09. 2028). Cílem je získání zvláštní odborné způsobilosti v katetrizaci močového měchýře muže, znalostí komplexní péče o pacienty s permanentním močovým katétrem a v péči o pacienta provádějícího čistou intermitentní katetrizaci. Zaměřuje se na pacienta v ambulantním, nemocničním a domácím prostředí, případně ve zdravotně sociálním zařízení. Po jeho úspěšném dokončení získává absolvent certifikát o absolvování kurzu a může mu být přiznána kompetence k výkonu.

ČINNOSTI, K NIMŽ ABSOLVENT ZÍSKÁ ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST

 • jednorázová a permanentní katetrizace močového měchýře muže nad 15 let
 • komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s permanentním močovým katétrem
 • komplexní ošetřovatelská péče o pacienta využívající metodu čisté intermitentní katetrizace
 • edukace pacientů a jejich blízkých a vytváření individuálních plánů péče u nemocných s permanentním močovým katétrem
 • edukace pacientů a jejich blízkých a vytváření individuálních plánů péče u nemocných využívajících metodu čisté intermitentní katetrizace
 • základní poradenství a psychosociální podpora pacienta a jeho blízkých v souvislosti se zavedeným permanentním katétrem
 • základní poradenství a psychosociální podpora pacienta a jeho blízkých v souvislosti s čistou intermitentní katetrizací

KDY:

Vypsané kapacity na kurzy JARO 2024 jsou naplněny. Další termín kurzu vypíšeme v průběhu druhé poloviny roku 2024. Program je organizován kombinovanou formou studia. Celková délka vzdělávacího programu: 32 hodin (3 dny teoreticko – praktické přípravy a 1 den individuální praxe na pracovištích KNL).

CÍLOVÁ SKUPINA:

Kurz je určen pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře, kteří pracují u poskytovatele zdravotních služeb.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ:

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění, minimálně 12 měsíců výkonu zdravotnického povolání. Maximální počet míst pro vzdělávací program: max. 20 účastníků. Kurz bude zahájen jen po naplnění 2/3 kapacity.

MÍSTO VÝUKY:

Krajská nemocnice Liberec, a. s. Husova 1430/34, Liberec I – Staré Město, 460 01

ZAKONČENÍ KURZU:

Pro získání certifikátu musí účastník splnit:

 • Absolvovat stanovený počet hodin teoretického vyučování, v individuálních případech může být absence omluvena.
 • Požadovaný počet výkonů a den individuální praxe v délce 8 hodin.
 • Závěrečnou praktickou zkoušku.
 • Závěrečný písemný test.

CENA KURZU: 

 • PRO EXTERNÍ ZDRAVOTNÍKY:  5.500 Kč / 1 účastníka
 • PRO ZDRAVOTNÍKY KNL, A.S.:  zdarma
Údaje pro provedení platby převodem Vám budou sděleny potvzovacím e-mailem.

UBYTOVÁNÍ:

Ubytování si účastníci zajišťují a hradí sami.

STRAVOVÁNÍ:

Pro externí účastníky jsou zajištěny obědy v jídelně KNL a jsou v ceně kurzu.

GARANT KURZU: 

doc. MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 

Bc. Jakub Kopecký, DiS., e-mail: jakub.kopecky@nemlib.cz tel. 485 31 2350