Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

JIP a JIMP interních oborů

Jednotky intenzivní a intermediární péče

  • Komplexní intenzivní péče nejen pro interní obory nemocnice
  • Nové vybavení včetně centrálního monitoringu vitálních funkcí
  • Možnost izolace pacientů ohrožených selháváním imunity
  • Úzká spolupráce s oddělením ARO, urgentním interním příjmem pro dospělé
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel: pracovna primáře +420 485 313 560
e-mail: pavel.svancar@nemlib.cz
Tel: sledovna JIP +420 485 312 742
Tel: sledovna JIMP +420 485 312 429
Budova B
Podlaží 4
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Lůžka a pokoje

10
intenzivních lůžek na Jednotce intermediární péče
7
intenzivních lůžek na Jednotce intenzivní péče
O nás

O nás

Na našich stanicích poskytujeme komplexní péči pacientům se selháváním či s ohrožením vitálních funkcí či s nutností intenzivního sledování či terapie. Poskytujeme intenzivní péči především pro pacienty primárně přicházející přes urgentní příjem interních oborů, dále pacientům s dominující interní problematikou, sekundárně přeloženými v rámci KNL i z ostatních zdravotnických zařízení v přirozené spádovosti naší krajské nemocnice.

Část JIP poskytuje vyšší stupeň intenzivní péče a je vybavena pro umělou plicní ventilaci, monitorování hemodynamických parametrů invazivními i neinvazivními metodami a pro poskytování náhrady funkce ledvin intermitentními technikami. Máme zde možnost izolace infekčního či imunokompromitovaného pacienta.

Část JIMP poskytující intermediární stupeň intenzivní péče je vybavena pro monitoraci vitálních funkcí včetně sledování dat na centrálním monitoru. Je vybavena dávkovači, infuzními pumpami a rampami s kompletními rozvody medicinálních plynů.

Péče o naše kriticky a vážně nemocné pacienty je denně zajištěna stálou přítomností několika kvalifikovaných lékařů. Ústavní pohotovostní služba je zajištěna jedním lékařem, který je vyčleněn pouze pro potřeby JIP a JIMP. Technické a personální vybavení oddělení plně odpovídá standardům pro intenzivní péči.

Spektrum našich pacientů přesahuje rámec Centra interních oborů – úzce spolupracujeme s plicním oddělením, s infekčním oddělením, s oddělením klinické hematologie a s Komplexním onkologickým centrem. Samozřejmá je spolupráce s Kardiocentrem a Anesteziologicko-resuscitačním oddělením naší nemocnice.

Klíčové výkony a diagnózy

  • Umělá plicní ventilace
  • Parenterální a enterální výživa
  • Hemodynamické monitorování
  • Náhrada funkce ledvin
  • Sonografie v intenzivní péči
  • Multioborový charakter péče

Náš tým

MUDr. Pavel Švancar

primář JIP a JIMP interních oborů

Šárka Augstenová

staniční sestra JIP interních oborů

Bc. Dana Venclíková

staniční sestra JIMP

Časté dotazy