Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Intravenózní trombolýza

Podání látek, rozpouštějících krevní sraženinu blokující tok krve

Intravenózní trombolýza je dnes již standardní léčbou nemocných s ischemickou CMP, u kterých je možno zahájit léčbu do 4,5 hodiny od vzniku příznaků. Léčba se řídí protokolem, který zohledňuje ostatní onemocnění pacienta a jejich léčbu, nález na vstupním CT mozku a výsledky laboratorních vyšetření. Léčba spočívá v podání 60 minutové infuze látky, která rozpouští krevní sraženiny a následném bedlivém sledování a korekci stavu pacienta, aby se zamezilo komplikacím, zejména krvácivým.