Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Infekční oddělení

 • Jsme moderní infekční pracoviště s širokou působností
 • Prioritou není izolace, ale správná antiinfekční léčba
 • Náš tým tvoří erudovaní lékaři a sestry s kontinuálním postgraduálním vzděláváním
 • Spolupracujeme s lékařskými fakultami a fakultními nemocnicemi
 • Provozujeme poradenství cestovní medicíny a očkování pro rizikové oblasti

INFORMACE O TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Ambulance: +420 485 312 293
Poradna: +420 485 312 297
Oddělení: +420 485 312 308
Informace pro příbuzné: denně 14:​30​ - 15:30 osobně nebo na tel. +420 485 312 295
Budova K
Podlaží 2
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Ambulance
péče pro pacienty s akutním infekčním onemocněním nebo s podezřením na ně. Neslouží k provádění očkování
Ambulance péče pro pacienty s akutním infekčním onemocněním nebo s podezřením na ně. Neslouží k provádění očkování po – pá 08:00 – 15:00 pohotovost - nepřetržitě +420 485 312 293 Budova K, suterén (vchod v zadní části budovy)

Poradny

Středisko cestovní medicíny, poradna pro chronické infekční nemoci
poradenství před cestou do zahraničí, poradenství týkající se chronických infekčních nemocí či podezření na ně. Očkování proti infekčním nemocem (před cestou do zahraničí, epidemiích a nepovinná na vyžádání)
Středisko cestovní medicíny, poradna pro chronické infekční nemoci poradenství před cestou do zahraničí, poradenství týkající se chronických infekčních nemocí či podezření na ně. Očkování proti infekčním nemocem (před cestou do zahraničí, epidemiích a nepovinná na vyžádání) 08:00 – 15:00 pondělí, úterý +420 485 312 297 Budova K, přízemí
Poradna pro chronické virové hepatitidy
Poradna pro chronické virové hepatitidy 08:00 – 15:00 středa +420 485 312 297 Budova K, přízemí

Lůžka a pokoje

26
standardních lůžek
Doporučená návštěvní doba: 
​denně 14:00 – 17:00
Vzhledem k povaze onemocnění izolovaných na našem oddělení se nedoporučuje vstup těhotným ženám a osobám mladším 18 let, osobám starším je vstup umožněn jen na vlastní riziko. V případě mezilidsky přenosné nemoci (nebo podezření na ni) vám může být návštěva povolena pouze za použití ochranných pomůcek. ​
Co s sebou k hospitalizaci: 
Základní hygienické potřeby, pyžamo, župan, domácí obuv, mobilní telefon, knížku a podobné osobní věci, které vám pomohou zpříjemnit pobyt v nemocnici​.
O nás

O nás

Zabýváme se prevencí, diagnostikou, léčbou a sledováním přenosných nemocí a poskytujeme konzultace pro odbornou i laickou veřejnost v rámci celého Libereckého kraje. Zajišťujeme ambulantní i lůžkovou péči pro dospělé a děti od 3 let. Součástí našeho pracoviště je také  středisko cestovní medicíny a poradna pro chronické virové hepatitidy.

 

Ocenění, akreditace a certifikace

Certifikát SIL ČLS JEP: garantované pracoviště pro léčbu chronických virových hepatitid

„Správná antiinfekční léčba nejen zkracuje pobyt v nemocnici, ale ovlivňuje i naši budoucnost.“

MUDr. Adam Vitouš, primář infekčního oddělení

Klíčové výkony a diagnózy

 • Akutní průjmov​á​ onemocnění​ včetně kolitidy vyvolané Clostridium difficile
 • Neuroinfekc​e​
 • Obrna lícního nervu
 • Akutní horečnatá onemocnění
 • Horečka po návratu z tropů a jiné importované nákazy
 • Respirační infekce
 • Záněty uropoetického systému
 • Infekce kůže a měkkých tkání
 • Zánět​y​ kostí a kloubů včetně spondylodiscitid
 • Akutní a chronické virové hepatitidy
 • Interpretace sérologických nálezů
 • Uzlinový syndrom​
 • Léčba multirezistentních a nemocničních infekcí
 • Postexpoziční profylaxe (imunizace proti vzteklině, infekčním hepatitidám, varicele apod.)

MUDr. Adam Vitouš

primář infekčního oddělení, člen představenstva

Věra Morávková

vrchní sestra infekčního oddělení

Dokumenty

Dokumenty

Informované souhlasy

Středisko cestovní medicíny

Další informace

Středisko cestovní medicíny

Středisko cestovní medicíny poskytuje poradenskou činnost a očkování před cestou do zahraničí, včetně doporučení vhodné antimalarické profylaxe. Dále nabízí doplňková očkování i pro území ČR a očkování pacientů po splenektomii (odnětí sleziny).

Zahraniční aktivity

Naši lékaři se několikrát účastnili projektu humanitární organizace Adra a působili jako dobrovolníci v české nemocnici v Keni. Měli tak možnost setkat se „nablízko“ s nemocemi běžně v ČR nevídanými, vyzkoušet si práci za zcela jiných podmínek i vedení  týmu studentů medicíny, kteří do keňského Itiba každoročně přijíždí pomáhat a učit se novým dovednostem.

 

Časté dotazy