Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Infectious diseases of the brain

 • Standardized and fast diagnostics, including MRI 24 hours a day
 • Utilized neuronavigation
 • Specialized intensive care unit facilities

Neurosurgery is not primarily concerned with infectious diseases of the brain and its cases. Targeted antimicrobial treatment falls within the competence of neurology and infectious medicine. Surgery is only suitable in the case that a pus deposit has formed intracranially. Typically this pus is between the brain and dura mater (subdural empyema), or abscesses in the brain tissue.

Symptoms

Symptoms of infection derive from their general nature (fever, fatigue, general exhaustion – as for any other infectious disease) and from their intracranial location (headache, blurred vision, impaired speech, movement disorders of the limbs or any other neurological deficit). Epileptic fits can also be a symptom.

Diagnostics

Diagnosis of empyema and abscess indirectly relies on general blood test signs of inflammation, although the main diagnostic method is graphic display. The basic technique is computed tomography (CT) with contrast medium administration into the patient’s vein. Magnetic resonance (MRI) provides more precise information on the deposit, which is especially necessary for brain abcesses. By using MR spectroscopy, abcesses can be distinguished from similar looking findings, in particular brain tumours, with a reasonable degree of reliability. Imaging methods are also a source for neuronavigation during operations, enabling the surgeon to take the shortest and least risky path to the collection of pus in the brain.

After surgery

The actual surgical treatment of purulent deposits is only the first step. After determining the nature of the pathogen, a course of strong antibiotics follows, lasting several months. These are administered intravenously during the patient’s hospitalization for the first 2-6 weeks. Total screening and searching for the original cause of the onset of this serious and life-threatening