Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Hydrocephalus

Disorders of the dynamics of cerebrospinal fluid increasing intracranial pressure

 • Team of specialists focused on precise diagnostics
 • We use programmable valves
 • Endoscope operations (Ventriculostomy)

Endoscope operations (Ventriculostomy)

The general causes of this condition are disorders of the creation, flow or absorption of spinal fluid. The causes may be congenital or developmental defects, bleeding or intracranial infections, post-operational conditions or brain traumas, or brain or spinal tumours. The cause is not known for some forms of hydrocephalus.

The most common symptoms among children are a tense, bulging fontanelle, swollen head, tunnel vision, increased excitability or, conversely, apathy, loss of appetite, nausea, vomiting and abnormal gait. For adults and older people they are headaches, sleepiness, loss of appetite, nausea, vomiting, abnormal gait, impaired mental function, visual disorders and problems with bowel movement, especially in the form of incontinence.

Diagnosis is suggested by clinical manifestations and confirmed by imaging methods (ultrasound scans of the head in young children through the fontanelle, CT or magnetic resonance imaging of the brain in adults).

Hydrocephalus symptoms

The most common symptoms among children are a tense, bulging fontanelle, swollen head, tunnel vision, increased excitability or, conversely, apathy, loss of appetite, nausea, vomiting and abnormal gait. For adults and older people they are headaches, sleepiness, loss of appetite, nausea, vomiting, abnormal gait, impaired mental function, visual disorders and problems with bowel movement, especially in the form of incontinence.

Diagnosis

Diagnosis is suggested by clinical manifestations and confirmed by imaging methods (ultrasound scans of the head in young children through the fontanelle, CT or magnetic resonance imaging of the brain in adults). We also use the lumbar infusion test. This is a puncture in the lumbar spine with an infusion of saline into the space where cerebrospinal fluid is already present. The suitability of shunt surgery is considered on the basis of the test results.

Surgical treatment

The aim of the treatment is to drain the excess amount of cerebrospinal fluid from the head and ensure that the pressure of the cerebrospinal fluid remains normal. Shunt surgery is typically performed, with a catheter inserted into the brain ventricles (where cerebrospinal fluid is formed) and leads through a valve into the abdominal cavity, where the excess cerebrospinal fluid is drained off and absorbed – the so-called ventriculo-peritoneal shunt.  In some cases a solution without a shunt is possible by clearing the circulation of cerebrospinal fluid. This is an operation inside the brain ventricle carried out using an endoscope. Hospitalization, including monitoring and correctly setting