Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Hydrocefalus

Poruchy dynamiky mozkomíšního moku zvyšující nitrolební tlak

  • Tým specialistů zaměřených na precizní diagnostiku
  • Používáme programovatelné ventily
  • Operace endoskopem (ventrikulostomie)

Obecnými příčinami tohoto stavu jsou poruchy tvorby, průtoku nebo vstřebávání mozkomíšního moku. Příčiny mohou být vrozené a vývojové vady, krvácení či infekce v nitrolebí, stavy po operacích a úrazech mozku, popřípadě některé mozkové nebo míšní nádory. U některých forem hydrocefalu není příčina známa. 

Nejčastějšími příznaky u dětí je napjatá, vyklenutá fontanela, zvětšující se hlavička, obrna pohledu vzhůru a do stran, zvýšená dráždivost či naopak apatie, nechutenství, nevolnost, zvracení, poruchy chůze. U dospělých a starších osob jsou to bolesti hlavy, spavost, nechutenství, nevolnost, zvracení, poruchy chůze, zhoršení mentální funkcí, zrakové potíže a problémy s vyprazdňováním zejména ve formě inkontinence.

Diagnózu napoví klinické projevy a potvrdí ji zobrazovacích metody (ultrazvukové vyšetření hlavy u malých dětí přes fontanelu, CT či magnetická rezonance mozku u dospělých).

Příznaky hydrocefalu

Nejčastějšími příznaky u dětí je napjatá, vyklenutá fontanela, zvětšující se hlavička, obrna pohledu vzhůru a do stran, zvýšená dráždivost či naopak apatie, nechutenství, nevolnost, zvracení, poruchy chůze. U dospělých a starších osob jsou to bolesti hlavy, spavost, nechutenství, nevolnost, zvracení, poruchy chůze, zhoršení mentální funkcí, zrakové potíže, problémy s vyprazdňováním zejména ve formě inkontinence. 

Diagnostika

Diagnózu napoví klinické projevy a potvrdí ji zobrazovacích metody (ultrazvukové vyšetření hlavy u malých dětí přes fontanelu, CT či magnetická rezonance mozku u dospělých). Také využíváme tzv. lumbální infúzní test. Jedná se punkci v oblasti bederní páteře s infuzí fyziologického roztoku do prostoru, kde je již přítomen mozkomíšní mok. Je sledováno navýšení tlaku, které toto zvýšení objemu způsobí. Na podkladě výsledku testu je zvažována vhodnost provedení zkratové operace.

Chirurgická léčba

Cílem léčby je odvést nadbytečné množství mozkomíšního moku z hlavy a zajistit, aby tlak mozkomíšního moku zůstával v normě. Typicky se provádí tzv. zkratové operace, kdy je do mozkových komor (kde se mozkomíšní mok tvoří) zavedena hadička, která přes ventil vede do břišní dutiny, kam je přebytečný mozkomíšní mok odváděn a kde dochází k jeho vstřebávání – tzv. ventrikulo-peritoneální zkrat (shunt). V některých případech je možné řešení bez zkratu zprůchodněním cirkulace mozkomíšního moku. Jde o operaci uvnitř mozkových komor, který je prováděna s využitím endoskopu. Doba hospitalizace včetně sledování a správného nastavení ventilu zkratu je zpravidla do jednoho týdne.