Gynekologické zákroky a operace
Gynekologická ambulance úzce spolupracuje s lůžkovým oddělením, které provádí chirurgické zákroky a operace.

Sonografie
Ambulance provádí sonografická vyšetření malé pánve a ultrazvuková vyšetření u těhotných včetně screeningových vyšetření.

Objednání do prekancerozní poradny (COP) zde:

Nemocnice Frýdlant Út 8-12
Prekancerozní poradna

Nemocnice Liberec Po 13-15,  St 8-12,  13-15
Prekancerozní poradna

Návazná specializovaná péče
Genetickou diagnostiku a speciální péči zajišťujeme ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením nemocnice Liberec.