Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Nemocnice Liberec, Husova 10, pavilon G, přízemí  (ambulance č. 2 v chodbě směr pavilon chirurgie)

MUDr. Barbora Gebauerová
s.
Hana Tuháčková

telefon: 485 312 183
email.: gastro.poradna@nemlib.cz

V dětské gastroenterologické poradně provádíme vyšetření u dětí do 18 let věku na doporučení obvodního lékaře nebo jiných specialistů.

Vyšetření spočívá v rozebrání obtíží, klinickém vyšetření, event. dalších pomocných vyšetření – laboratorní, zobrazovací, event. endoskopické vyšetření ve spolupráci s odd. gastroenterologie pro dospělé KNL, a.s..

Nejčastěji se věnujeme diagnostice a léčbě dětských pacientů s opakovanými bolestmi břicha a trávícími obtížemi. Dlouhodobě sledujeme pacienty s celiakií, neprospíváním, nespecifickými střevními záněty.

Spolupracujeme s nutriční poradnou.

Objednávání :

na 1. vyšetření
telefonicky každou středu mezi 8:00-9:00 h rodičem, který charakterizuje základní obtíže dítěte a sdělí zda již má doporučení od obvodního pediatra/specialisty
osobně s doporučením od pediatra každou středu mezi 8:00-11:00 hod
mailem, s přiloženou zprávou od obvodního lékaře, event. s výsledky vyšetření (vždy udat telefonní kontakt na rodiče)

K prvnímu vyšetření požadujeme též kartičku pojištěnce a očkovací průkaz dítěte, zprávy z jiných odborných poraden.

Čekací doba na 1. vyšetření se pohybuje od 2 týdnů do 2 měsíců, pokud stav dítěte vyžaduje dřívější kontrolu, prosíme o objednání indikujícím lékařem.

na kontrolní vyšetření

termín kontroly dáváme po vyšetření

Pokud se k vyšetření nemůžete dostavit, žádáme Vás o včasnou omluvu.