Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Electromyography (EMG)

This is an investigative method that is used to determine the functional state of the nerve roots, peripheral nerves, neuromuscular transmission and muscle.

EMG consists of two basic electro-diagnostic methods:

  1. stimulatory EMG – testing the conductivity of motor or sensory fibres of peripheral nerves,
  2. needle EMG – studying the bioelectric potentials of skeletal muscle using needle electrodes

EMG examination is conducted by a doctor-neurologist – a specialist in electromyographic issues. It is therefore necessary for the patient to have a referral for the examination. This referral must be given by a doctor, ideally a neurologist. It should include a medical history and the patient’s subjective complaints and objective findings. The referral must state clearly what the electromyographist should examine and whether they should use stimulatory EMG (e.g. on suspicion of KT syndrome or ulnar sulcus syndrome) or whether needle EMG is indicated.

Course of procedure

Stimulatory EMG is performed using registration and stimulating electrodes. The examination is performed by electrically stimulating peripheral nerves – the value varies individually, but up to 100 mA. This implies that the examination can be slightly painful. Repetitive stimulation – where there is a series of electrical impulses – is a special unit of stimulatory EMG.This examination is indicated for patients with suspected neuromuscular disorders, particularly myasthenia gravis.

Needle EMG is performed by applying a thin needle electrode into the muscle, we then receive activity from the surrounding muscle fibres through its tip.

Preparation for examination

No special preparation is required from the patient, only they should not apply cream to the examined limb in the morning. Before the examination itself they are asked to wash their hands with soap and dry them thoroughly – this is to minimize skin resistance.

EMG examination is contraindicated for patients with pacemakers. In some cases it can be performed even for these patients, but only with the consent of the cardiologist.

Needle EMG is sometimes contraindicated in patients on anticoagulant therapy (warfarin or new anticoagulants). In such cases, the individual process depends on the patient’s condition, bruising and the like.

The patient is at risk of increased bleeding and hematoma formation after examination.

The patient receives their examination report by post at their home address or the referring