Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení domácí péče (terénní ošetřovatelská péče – TOP)

 • Prevence a léčba proleženin, převazy po úrazech a operacích
 • Odborná péče o stomie a katetry
 • Léčba bolesti, rehabilitace, aktivizace a ergoterapie
 • Výukové a školicí pracoviště pro studenty i personál
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel: +420 485 312 640
Mobil: +420 602 437 469
Budova U
Podlaží 1
Součásti pracoviště
O nás

O nás

Náš tým kvalifikovaných zdravotních sester pečuje o klienty v domácím prostředí v oblasti města Liberce a okolí. Zajišťujeme zejména:

 • aplikace injekcí, podávání léků, odběry krve a biologického materiálu
 • prevenci a léčbu bércových vředů, dekubitů, převazy po úrazech a operacích
 • odbornou péči o stomie, permanentní katetry a epikatetry
 • rehabilitační ošetřovatelství, pohybovou léčbu, aktivizaci, vertikalizaci, nácvik chůze s pomůckami
 • vedení k soběstačnosti v bazálních všedních činnostech, kontrolu fyziologických funkcí

Ve spolupráci s ambulancí bolesti pečujeme o onkologicky nemocné. Jsme výukovým pracovištěm pro studenty SZŠ a VZŠ a pro posluchače Technické univerzity Liberec, dále jsme školicím pracovištěm pro sestry oddělení domácí péče. V rámci nadstandardní péče zapůjčujeme rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Naši spádovou oblast tvoří město Liberec a jeho nejbližší okolí: Stráž nad Nisou, Machnín, Mníšek, Oldřichov v Hájích, Radčice,Vratislavice nad Nisou, Dlouhý Most, Hodkovice nad Mohelkou, Chrastava, Hrádek nad Nisou a okolí, Jitrava a Rynoltice.

Věra Sláčalová

vrchní sestra oddělení domácí péče

Časté dotazy