Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Jak na to?

Přečtěte si pro zájemce několik zásadních informací. V dalším textu se dozvíte:

 • jaké máte možnosti uplatnit se jako dobrovolník v naší nemocnici
 • kde všude naši dobrovolníci působí
 • jaké dotazy často kladou zájemci o dobrovolnictví

Jste-li rozhodnuti přijít mezi nás, neváhejte učinit následující kroky:

 • Kontaktovat koordinátora dobrovolníků
 • Absolvovat vstupní pohovor
 • Zúčastnit se úvodního školení
 • Uzavřít dohodu o dobrovolnické činnosti

Pokud stále nenacházíte uspokojivé odpovědi, neváhejte nám zavolat nebo poslat e-mail.

Možnosti uplatnění

Individuální podpora a pomoc pacientům

 • návštěvy pacientů dobrovolníky (popovídání si, naslouchání, rozptýlení)
 • doprovázení při pohybu na invalidním vozíku

Organizace skupinových volnočasových aktivit

 • tvořivých (výtvarné práce, pečení)
 • hudebních (rytmické dílny, zpívánky)
 • sportovních (vybíjená, petanque, fotbálek; ping-pong, stolní fotbal, deskové hry)
 • jiných (např. předčítání knih)

Kde naši dobrovolníci působí

Časté dotazy zájemců o dobrovolnictví

Jaké musím splňovat předpoklady?

Dobrovolnictví není profese, takže nevyžaduje žádnou kvalifikaci v pravém slova smyslu. Přesto je určitými předpoklady podmíněno. Bez dobré vůle rozdávat zadarmo z toho, co člověk dostal do vínku, se dobročinnost vůbec nerozvine. V případě dobrovolnictví orientovaného na pomoc potřebným se jedná o lidství. Být člověku člověkem. V nemocničním prostředí je navíc důležité nebýt tímto prostředím jakkoli stresován.

Jak je dobrovolnická činnost časově náročná?

Pokud se chce dobrovolník rozvíjet osobnostně, zlepšovat své komunikativní dovednosti, sociální inteligenci, empatii či altruismus, potom je dobré věnovat se dobrovolnictví pravidelněji, systematičtěji a intenzivněji. Z hlediska funkčnosti dobrovolnického programu se jako ideální jeví 1–2 hodiny týdně či jednou za 14 dní. Avšak není to podmínkou. I sváteční a příležitostná dobrovolnická činnost přispívá svou troškou do mlýna.

Je dobrovolnická činnost věkově omezena?

Ano. Minimální věkovou hranicí. Zájemce o dobrovolnickou činnost v nemocnici musí být alespoň středoškolským studentem, tj. ve věku minimálně 16 let. S ohledem na specifika dětského psychiatrického oddělení je minimální věk dobrovolníka pro činnost tam 23 let. Od zájemců mladších 18 let je navíc vyžadován písemný souhlas rodičů.

Co když mám obavy z první návštěvy?

První návštěva oddělení je pojímána jako jakési uvedení. Dobrovolník je koordinátorem představen kontaktní osobě, která mu ve stručnosti přiblíží oddělení, jeho chod a možnosti dobrovolníkova uplatnění. Nutno říci, že s každou návštěvou roste dobrovolníkova sebedůvěra a vstup na pacientský pokoj se tak stává jednodušším.

Jakým způsobem mi bude přidělen pacient?

Dobrovolník zpravidla reaguje na aktuální potřeby pacientů na oddělení. Tip na pacienta, který by dobrovolníkovu společnost uvítal, dostane od sestry. Poté je zcela na dobrovolníkovi, zda se mu podaří pacienta získat. V případě dlouhodobých hospitalizací (např. na spinální jednotce) je návštěva dobrovolníka u pacienta dopředu zprostředkována.

Na koho se mohu obrátit v případě problému na oddělení?

V případě jakéhokoli problému souvisejícího s dobrovolnickou činností se obracejte na koordinátora dobrovolníků. Pokud se problém týká dobrovolnické role nebo vztahu dobrovolník – pacient, je dobré přednést jej na skupinové supervizi. I zde totiž platí, že sdílený problém rovná se poloviční problém.

Je možné dobrovolnictví vykázat jako studentskou praxi?

Dobrovolnické centrum není po odborné stránce k výkonu praxe uzpůsobeno. Především nejsme schopni zajistit pro praktikanty tutora a mentora. Přesto jsme si vědomi, že dobrovolnická činnost rozvíjí určité kompetence (tzv. soft skills), proto se nebráníme vystavit zájemci potvrzení o aktivním zapojení do dobrovolnického programu. Podmínkou je aktivní působení v programu minimálně půl roku.

Co když se nebudu moci dobrovolnictví náležitě věnovat?

Dobrovolnická činnost je založena na občansko-právních principech, takže není tak zavazující jako pracovně-právní poměr. Bez složitých formalit je možné dobrovolnickou činnost ukončit či přerušit. Doba přerušení by však neměla přesáhnout jeden rok. Je dobré být upřímný k sobě i k dobrovolnickému centru a říci si na rovinu, zda mám čas a energii na to věnovat se dobrovolnictví alespoň v minimálním rozsahu.