Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Cytologická diagnostika

Cytodiagnostika patří mezi mikroskopické vyšetřovací metody, kde jsou předmětem vyšetření jednotlivé buňky, nikoliv celá tkáň jako je tomu u histologických vyšetření. Materiál k tomuto vyšetření pochází z tekutin tělesných dutin (pohrudniční, perikardiální, břišní, kloubní), z dýchacích cest a ze vzorků získaných tenkojehlovou punkcí (štítná žláza, prs, cysty orgánů, lymfatické uzliny). Ve srovnání s histologickým vyšetřením se jedná o poměrně rychlé a na zpracování méně náročné vyšetření, avšak přínos a význam cytologické diagnostiky je velký. Materiál přijímáme jako tekutinu ve zkumavkách nebo již jako hotový nátěr na podložním sklíčku. Spolu s tím je nutné zaslat také správně vyplněný průvodní list k cytologickému vyšetření (lze použít průvodní list k histologickému vyšetření).

Materiál určený k cytologickému vyšetření přijímáme každý pracovní den od 6:30 do 14:30 hod.