Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Cévní neurochirurgie mozku

Chirurgie mozkových cév a krčních tepen, které mozek zásobují

  • Tým zkušených neurovaskulárních mikrochirurgů se stovkami operovaných případů
  • Inovované technické vybavení operačních sálů
  • Komplexní program pro všechny cévní patologie – včetně endovaskulárních technik
  • Zázemí specializované jednotky neurointenzívní péče s pokročilými metodami monitorace
Operace aneurysmat

Aneurysmata jsou výdutě a vyklenutá místa v zeslabených stěnách mozkových tepen podobné balónku či váčku. Aneurysmata mohou prasknout a vzniklé krvácení (subarachnoidální krvácení) je závažným, život ohrožujícím stavem. Operační výkon spočívá v ošetření váčku tak, aby nemohl prasknout. Prakticky je třeba aneurysma nalézt a šetrně jej vyřadit z krevního oběhu založením svorky (klipu). Operační řešení je jednou z možností léčby, významné množství aneurysmat lze řešit také tzv. endovaskulárně, tedy zavedením tenkých hadiček (katétrů) do cév a vyplněním aneurysmatu zevnitř. Toto řešení je prováděno pod RTG kontrolou na angiografické lince a provádí jej intervenční neuroradiolog.

Operace arteriovenózních malformací

Arteriovenózní malformace (AVM) jsou klubka (konvoluty) cév, která vznikají v místě přímého propojení tepen a žil (bez kapilárního řečiště). Tyto cévy jsou velmi křehké a protože jimi proudí krev pod poměrně vysokým tlakem, hrozí jejich prasknutí s krvácením do mozkové tkáně. Častým příznakem přítomnosti AVM jsou epileptické záchvaty či neurologická postižení. Operace spočívá ve zrušení patologické komunikace tepen s žilami, odstranění cévních konvolutů a jizevnaté tkáně. Výkony se provádí často ve spolupráci s intervenční neuroradiologií (vyplnění konvolutů speciálním lepidlem) a radioneurochirurgií (ozáření na Leksellově gama noži).

Extra-intrakraniální anastomózy (EICA bypass)

Jde o mikrochirurgický zákrok, jehož cílem je posílit krevní zásobení mozku, typicky při uzávěru krční tepny s následnou nedokrevností mozku. Indikace k zákroku se provádí na základě vyšetření cerebrovaskulární rezervní kapacity (CVRC). Operace samotná spočívá v našití tepny zásobující měkké tkáně hlavy na tepny mozku a tím zajištění dalšího, nového „přítoku“ krve do mozkové tkáně.

Mikrovaskulární dekomprese hlavových nervů

Tlak cév na hlavové nervy může způsobovat potíže, které se mohou rozvinout s věkem: typicky jde o trigeminální neuralgii (šlehavé bolesti v polovině obličeje) nebo faciální hemispasmus (neovladatelné záškuby poloviny obličeje).  Operace spočívá v odstranění kontaktu nervu s cévou tak, že je céva odkloněna a speciálním lepidlem ukotvena v nové pozici.

Karotická endartektomie (CEA)

V průběhu života dochází v cévách k tvorbě aterosklerotických nánosů a plátů, které postupně cévy uzavírají. Pokud tato situace nastane v oblasti krční (karotické) tepny, pak je ohroženo zásobení mozku krví. Dalším rizikem je možnost utržení části plátu, jeho zaklínění v tepnách mozku, což je provázeno mozkovým infarktem – mrtvicí. Operace spočívá v otevření krční tepny, odstranění plátů a obnovení její průchodnosti. Provádí se nejen u pacientů, kteří již prodělali nějakou formu mozkové příhody, ale především jako preventivní opatření, které má pacienta od mrtvice ochránit.  Operuje s pomocí mikroskopu v lokálním znecitlivění (cervikálním bloku), tedy při vědomí pacienta. V určitých případech je výhodnější provést výkon v celkové anestezii, což je provázeno soustavnou kontrolou neurologických funkcí pacienta (tzv. elektrofyziologický monitoring evokovaných potenciálů) a průtoku mozkových tepen (transkraniální dopplerovská sonografie-TCD). Karotická endarterektomie může být provedena jako urgentní výkon při náhlém uzávěru krční tepny. Pokud se podaří cévu včas zprůchodnit, je možné zabránit těžkému postižení pacienta či jeho úmrtí.