Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy pacientů

Vážené návštěvy pacientů v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. Z důvodu nárůstu incidence akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji vás prosíme o respektování níže doporučených pravidel návštěv:

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Cervikální dystonie

Mimovolní dystonická aktivita krčních svalů, která vede k poruše postavení hlavy a krku.

Je nejčastějším typem fokální dystonie. Pro toto onemocnění se užívá i termín spastická torticollis. Způsobuje mimovolní dystonickou svalovou aktivitu krčních svalů, což vede k poruše postavení hlavy a krku. K nejčastěji postiženým svalům patří m. sternocleidomastoideus, m. splenius capitis, m. trapezius, m. semispinalis capitis, m. semispinalis cervicis, m. levator scapulae a mm. scaleni, které dohromady vytvářejí svalový vzorec vedoucí ke specifickému klinickém obrazu. Cervikální dystonie může začít v kterémkoliv věku, nejčastěji se vyskytuje mezi 20.–40. rokem. Onemocnění cervikální dystonií začíná většinou pozvolna, pacient zpočátku pociťuje nepříjemné napětí v oblasti krčních svalů, často spojené s bolestmi, postupně dochází ke stáčení nebo uklánění hlavy. Mezi doprovodné symptomy patří bolesti ramen a krku, pacient může trpět závratěmi z nepřirozené polohy hlavy, bývá porucha prostorové orientace a polykání. Může být přítomen i tzv. dystonický třes. Při diagnóze cervikální dystonie vycházíme z anamnézy od pacienta, vylučujeme sekundární příčinu potíží, pacienta sledujeme v klidu i při pohybu, zkoušíme pasivní a aktivní pohyby, hodnotíme svalové postižení, určujeme svalový vzorec a klinický obraz dle TWSTRS (Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale), který využíváme i ke zhodnocení efektu léčby. K aplikaci botulotoxinu (BTX) používáme speciální dutou jehlu s elektromyografickou kontrolou pro přesné zacílení svalů s abnormální dystonickou aktivitou.