Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Canisterapie je složení z latinských slov „canis – pes“ a „ terapie – léčení“, felinoterapie má základ v latinském slovu „feles – kočka“. Metoda zooterapie využívá pozitivního psychosociálního a fyzioterapeutického působení speciálně cvičeného zvířete na člověka.

Canisterapie se začala využívat ve světě v 50. letech 20. století. V České republice se uvedená metoda objevila v 90. letech 20. století.  Své využití canisterapie našla v dětských domovech, domovech pro seniory, u dětí s vadami tělesnými a smyslovými, u pacientů s psychickými poruchami (mentální poruchy, různé demence, a podobně).

Pes je velmi silný prvek k navázání důvěry, stává se i zdrojem poučení. Výsledek cíleně vedeného kontaktu psa s klientem může být dokonce i objektivně měřitelný, což je znatelné zejména u vyprovokování pohybu, zvětšení slovní zásoby, zlepšení jemné motoriky. Díky aktivní přítomnosti zvířete v roli partnera se dají lépe zvládat mnohé úkoly.


Zakladatelem felinoterapie v České republice je Nezávislý chovatelský klub (NCHK), jeden ze subjektů zabývající se ochranou a chovem ušlechtilých koček. První návštěva v cílovém zařízení se uskutečnila v dubnu 2002 v Centru 88 v Mladé Boleslavi s ragdolly a perským kocourem.
Pro felinoterapii se hodí taková kočka, která úspěšně prošla socializační fází v kotěcím věku, je zvyklá na kontakt s cizími lidmi a má z tohoto kontaktu potěšení, má klidnou, milou, vstřícnou a vyrovnanou povahu a těší ji jak změna prostředí, tak přítomnost a doteky cizích lidí. Nezbytnou podmínkou je provedené očkování proti základním onemocněním (tzv. trojkombinace) dle očkovacího schématu.

Aby terapeutický tým (tedy asistent i zvířata) mohli praktikovat zooterapii, musí absolvovat certifikované terapeutické zkoušky.

Po konzultaci s personálem a v souladu s přáním pacienta navštěvuje „zooterapeutický tým“ vhodné pacienty, zatím na oddělení následné péče, spinální jednotce a na oddělení psychiatrie. Terapie mají pozitivní vliv na psychické a sociální potřeby pacientů, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni. Podporují aktivaci paměti a emocí, s jejich pomocí se lépe rozvíjejí hry, kreativita, stimulují se smysly jako zrak, sluch hmat, čich.


Náš terapeutický tým:

Petra Konečná
Canisterapeutka KNL, a.s.

Absolvované odborné přednášky, kurzy a semináře:

Pes Asistent – psychosociální rehabilitace (přednáška, 2014) / Canisterapie z hlediska kynologicko-etologického přístupu (odborný seminář 2017) Prevence úrazů způsobené psem (odborný kurz, org. Hafík – Třeboň, 2017) / Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci (Akreditační vzdělávací  program – KURZY  2018, EVA HELP) / Profesionální zooterapie v sociální práci II. / Profesionální zooterapie v sociální práci III / Profesionální zooterapie v sociální práci III. (cílová skupina děti a rodiny s dětmi s PAS) / Profesionální zooterapie v sociální práci se zaměřením na seniory s demencí a děti se sluchovou vadou / Zvíře v krizové intervenci – úvod do problematiky / Kvalifikační  kurz pro pracovníky  v sociálních službách (akreditovaný kurz od Seduca – 2018) / Kompletní krizová intervence (KKI, D-čko Liberec, kurz 2019)

Psi plemene Leonberger: Elwis King Druhá šance (dárce krve), Crystal Elzara z Lvího ráje (Certified Therapy Dog, status Terapeutické zvíře od EVA HELP z.s.)
Kočky plemene Maine Coon: Bumbác, Bambulka a James Bond (status Terapeutické zvíře od EVA HELP z.s.)

Kontakt: +420 606 209 184

Více info: https://druhasance.webnode.cz, https://sesty-smysl6.webnode.cz/o-kockach/