Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Na základě jednání Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje jsou od 15. 8. 2020 opět POVOLENY NÁVŠTĚVY ve všech nemocnicích KNL, a. s. – v Liberci, Turnově i ve Frýdlantě. Nadále platí povinné nošení roušek v nemocnicích a důkladná dezinfekce rukou.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Canisterapie je složení z latinských slov „canis – pes“ a „ terapie – léčení“, felinoterapie má základ v latinském slovu „feles – kočka“. Metoda zooterapie využívá pozitivního psychosociálního a fyzioterapeutického působení speciálně cvičeného zvířete na člověka.

Canisterapie se začala využívat ve světě v 50. letech 20. století. V České republice se uvedená metoda objevila v 90. letech 20. století.  Své využití canisterapie našla v dětských domovech, domovech pro seniory, u dětí s vadami tělesnými a smyslovými, u pacientů s psychickými poruchami (mentální poruchy, různé demence, a podobně).

Pes je velmi silný prvek k navázání důvěry, stává se i zdrojem poučení. Výsledek cíleně vedeného kontaktu psa s klientem může být dokonce i objektivně měřitelný, což je znatelné zejména u vyprovokování pohybu, zvětšení slovní zásoby, zlepšení jemné motoriky. Díky aktivní přítomnosti zvířete v roli partnera se dají lépe zvládat mnohé úkoly.


Zakladatelem felinoterapie v České republice je Nezávislý chovatelský klub (NCHK), jeden ze subjektů zabývající se ochranou a chovem ušlechtilých koček. První návštěva v cílovém zařízení se uskutečnila v dubnu 2002 v Centru 88 v Mladé Boleslavi s ragdolly a perským kocourem.
Pro felinoterapii se hodí taková kočka, která úspěšně prošla socializační fází v kotěcím věku, je zvyklá na kontakt s cizími lidmi a má z tohoto kontaktu potěšení, má klidnou, milou, vstřícnou a vyrovnanou povahu a těší ji jak změna prostředí, tak přítomnost a doteky cizích lidí. Nezbytnou podmínkou je provedené očkování proti základním onemocněním (tzv. trojkombinace) dle očkovacího schématu.

Aby terapeutický tým (tedy asistent i zvířata) mohli praktikovat zooterapii, musí absolvovat certifikované terapeutické zkoušky.

Po konzultaci s personálem a v souladu s přáním pacienta navštěvuje „zooterapeutický tým“ vhodné pacienty, zatím na oddělení následné péče, spinální jednotce a na oddělení psychiatrie. Terapie mají pozitivní vliv na psychické a sociální potřeby pacientů, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni. Podporují aktivaci paměti a emocí, s jejich pomocí se lépe rozvíjejí hry, kreativita, stimulují se smysly jako zrak, sluch hmat, čich.


Náš terapeutický tým:

Petra Konečná
Canisterapeutka KNL, a.s.

Absolvované odborné přednášky, kurzy a semináře:

Pes Asistent – psychosociální rehabilitace (přednáška, 2014) / Canisterapie z hlediska kynologicko-etologického přístupu (odborný seminář 2017) Prevence úrazů způsobené psem (odborný kurz, org. Hafík – Třeboň, 2017) / Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci (Akreditační vzdělávací  program – KURZY  2018, EVA HELP) / Profesionální zooterapie v sociální práci II. / Profesionální zooterapie v sociální práci III / Profesionální zooterapie v sociální práci III. (cílová skupina děti a rodiny s dětmi s PAS) / Profesionální zooterapie v sociální práci se zaměřením na seniory s demencí a děti se sluchovou vadou / Zvíře v krizové intervenci – úvod do problematiky / Kvalifikační  kurz pro pracovníky  v sociálních službách (akreditovaný kurz od Seduca – 2018) / Kompletní krizová intervence (KKI, D-čko Liberec, kurz 2019)

Psi plemene Leonberger: Elwis King Druhá šance (dárce krve), Crystal Elzara z Lvího ráje (Certified Therapy Dog, status Terapeutické zvíře od EVA HELP z.s.)
Kočky plemene Maine Coon: Bumbác, Bambulka a James Bond (status Terapeutické zvíře od EVA HELP z.s.)

Kontakt: +420 606 209 184, petra.konecna@nemlib.cz

Více info: https://druhasance.webnode.cz, https://sesty-smysl6.webnode.cz/o-kockach/