Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Bradavice

Virové onemocnění kůže

Bradavice jsou kožní výrůstky lokalizované na jakékoliv části těla prezentující se různou velikostí a různě nepravidelným povrchem. Zpravidla podobné barvy jako pokožka. Někdy celé nebo zčásti zbarvené do hněda.

Bradavice jsou důsledkem infekce virem HPV. Infekce se nejčastěji získá kontaktem poškozené kůže s virem samotným, který přežívá ve vhodném prostředí na jiném člověku, jeho obuvi nebo ve společných prostorách jako bazény, sprchy a pod. Bradavice zpravidla zmizí v průběhu času působením imunitního systému, interval je různě dlouhý a může trvat i rok. Bradavice mají často tendenci se vracet nezávisle na principu léčby.

Optimální léčba

Léčba bradavice by měla být zahájena je-li bradavice bolestivá, společensky nepříjemná, opakovaně drážděná oblečením či při hygieně. Důvodem může být též její šíření, zvětšování nebo obava z nákazy ostatních. Možnosti zahrnují topické (přímo na místo) použití mastí, odstranění zmrazením, elektrokauterizací – popálením nebo laserem. Laserová terapie není ke své finanční náročnosti většinou metodou první volby. Její dominantní použití patří velkým jinak obtížně léčitelným bradavicím. Lékař s Vámi vhodnost terapie zkonzultuje a eventuelně nabídne a zajistí ošetření chirurgické v rámci chirurgické ambulance Krajské nemocnice Liberec. Po dohodě je možno bradavici odstranit konvenčním chirurgickým postupem i na našem centru v rámci Vaší návštěvy.

Princip ošetření laserem

Laserový paprsek prudce ohřívá tekutinu obsaženou v bradavici a způsobuje tak odpaření malého množství tkáně s každým zábleskem laserového paprsku. Celá bradavice je tímto způsobem postupně odstraněna.

Očekávaný efekt laseru

V místě aplikace laseru dojde ke zničení tkáně bradavice. Spodina rány může slabě krvácet, je bělavá, okolí bývá lehce zarudlé. Zarudnutí mizí v rámci dní. Po zákroku nezůstává větší jizva než mělký dolík v místě bradavice. Pokud je bradavice větší nebo hlubší, je vzniklá jizva úměrně velká či hluboká. Po ošetření toto místo může zůstat světlejší nebo tmavší než okolní tkáň.

Jak ošetření laserem probíhá a co při něm pacient cítí

Místo působení laseru je předchlazeno a jednotlivé záblesky laseru jsou cítit jako drobné štípnutí. Počet záblesků během ošetření je závislý na velikosti bradavice. V průběhu ošetření může lékař na přání pacienta provést několik přestávek nebo upravit parametry laserového paprsku tak, aby i pro citlivějšího klienta byl snesitelný. Lze použít i lokálního anestetika ke znecitlivení kůže. Jeho použití může vést ke snížení přesnosti ošetření. Délka ošetření může dosahovat desítek minut dle rozsahu a počtu bradavic.

Co je a není třeba před zákrokem udělat

Jako u všech laserových zákroků je i v tomto případě vhodné se k vyšetření dostavit s neopálenou pokožkou v místě zákroku. Doporučujeme po dobu cca 6 týdnů před zákrokem neopalovat ošetřované místo. Používání samoopalovacích krémů či invazivních zákroků do pokožky na ošetřovaném místě je též často důvodem k odložení laserového ošetření.

Co pacient po zákroku smí a nesmí

O ošetřenou plochu je třeba pečovat jako o každé jiné poranění kůže. V prvních dnech po zákroku je třeba na ošetřené místo aplikovat antibiotický krém a posléze krém s vysokým UV faktorem SPF 50+.