Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Zajišťujeme racionálně a nákladově efektivní léčbu antibiotiky a chemoterapeutiky. Jsme výkonnou jednotkou Národního programu antibiotické rezistence, který adresuje obecný problém klesající účinnosti antibiotik. Narůstající rezistence mikroorganismů je způsobována zvýšenou spotřebou antibiotik, a to zejména jejich zbytečným nebo nevhodným používáním (banální infekce, nevhodná preskripce, vyžadování antibiotik ze strany pacientů).

Systém kontroly, který prosazujeme, zahrnuje:

 • sledování antibiotické rezistence
 • sledování spotřeby antibiotik
 • ovlivňování kvality používání antibiotik
 • vzdělávání odborné a laické veřejnosti
 • kontrolu šíření rezistentních mikroorganismů.

Náplň antibiotického střediska:

 • konzultační činnost – klinická interpretace výsledků a výběr racionální terapie u hospitalizovaných i ambulantních pacientů
 • sledování a analýza vývoje rezistence a epidemiologické situace v nemocniční i ambulantní sféře
 • sledování a analýza spotřeby antibiotik v Krajské nemocnici Liberec
 • spolupráce při stanovení strategie profylaxe v chirurgických oborech
 • spolupráce na vytváření pozitivních listů
 • spolupráce při vyhledávání nozokomiálních infekcí
 • účast v celostátních i mezinárodních studiích.

Antibiotické středisko se od roku 2000 účastní studie EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System) a jeho činnost je pravidelně kontrolována mezinárodním systémem NEQUAS.

Náš tým

MUDr. Romana Pištorová

zástupkyně primáře JIP a JIMP interních oborů

MUDr. Adam Vitouš

primář infekčního oddělení, člen představenstva