Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Zajišťujeme racionálně a nákladově efektivní léčbu antibiotiky a chemoterapeutiky. Jsme výkonnou jednotkou Národního programu antibiotické rezistence, který adresuje obecný problém klesající účinnosti antibiotik. Narůstající rezistence mikroorganismů je způsobována zvýšenou spotřebou antibiotik, a to zejména jejich zbytečným nebo nevhodným používáním (banální infekce, nevhodná preskripce, vyžadování antibiotik ze strany pacientů).

Systém kontroly, který prosazujeme, zahrnuje:

 • sledování antibiotické rezistence
 • sledování spotřeby antibiotik
 • ovlivňování kvality používání antibiotik
 • vzdělávání odborné a laické veřejnosti
 • kontrolu šíření rezistentních mikroorganismů.

Náplň antibiotického střediska:

 • konzultační činnost – klinická interpretace výsledků a výběr racionální terapie u hospitalizovaných i ambulantních pacientů
 • sledování a analýza vývoje rezistence a epidemiologické situace v nemocniční i ambulantní sféře
 • sledování a analýza spotřeby antibiotik v Krajské nemocnici Liberec
 • spolupráce při stanovení strategie profylaxe v chirurgických oborech
 • spolupráce na vytváření pozitivních listů
 • spolupráce při vyhledávání nozokomiálních infekcí
 • účast v celostátních i mezinárodních studiích.

Antibiotické středisko se od roku 2000 účastní studie EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System) a jeho činnost je pravidelně kontrolována mezinárodním systémem NEQUAS.

Náš tým

MUDr. Romana Pištorová

zástupkyně primáře JIP a JIMP interních oborů

MUDr. Adam Vitouš

primář infekčního oddělení, člen představenstva