Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

V souvislosti s onemocněním COVID-19 platí ve všech nemocnicích KNL až do odvolání tato mimořádná opatření.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Turnov

Operační anestezie, intenzivní a resuscitační péče

  • Intenzivní a resuscitační péče pro ventilované pacienty
  • Perioperační intenzivní péče pro operační obory
  • Anestezie pro operační a vyšetřovací výkony
  • Kardiopulmonární resuscitace, školení personálu
  • Ambulance bolesti
  • Akreditace pro postgraduální vzdělávání lékařů
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Telefon: +420 481 446 420
Návštěvní hodiny na oddělení: 14:00 – 16:00
Konzultace s lékařem (po domluvě) 14:00 – 14:30
e-mail: aro.turnov@nemlib.cz
hotline KPR Turnov 6420
Budova TB
Podlaží 1
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Ambulance bolesti Turnov
Ambulance pro léčbu chronické bolesti.
Ambulance bolesti Turnov Ambulance pro léčbu chronické bolesti. pondělí 8:00 – 14:00 Objednání jen telefonicky. +420 481 446 444
MUDr. Stanislava Štolová
Anesteziologická ambulance Turnov
Předoperační vyšetření anesteziologem
Anesteziologická ambulance Turnov Předoperační vyšetření anesteziologem úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 14:00 Objednání telefon, NIS Medicalc, Online: +420 481 446 444 Online objednání Nutné kompletní Vyšetření

Lůžka a pokoje

5
lůžek AR s umělou plicní ventilací
3
lůžka intenzivní péče
4
lůžka sledovací - pooperační

Informace pro příbuzné.
Prosíme o návštěvy pouze nejbližších rodinných příslušníků a dodržování návštěvní doby. Umyjte a dezinfikujte si, prosím, ruce před vstupem a po odchodu z oddělení. Omezte návštěvy v případě vaší nemoci (viróza apod.) Vzhledem k momentální situaci na oddělení může být vaše návštěva odložena či zkrácena. Navazujte slovní a dotykový kontakt s pacientem (držení ruky, hlazení) při zachování vzdálenosti od pacienta alespoň 50 cm (z hygienických důvodů). Přineste, prosím, pacientovi jeho hygienické potřeby (kartáček na zuby, pastu, hřeben, holení). Můžete také přinést jeho oblíbenou hudbu či mluvené slovo (mp3 přehrávač, sluchátka).

O nás

O nás

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Turnov pokrývá dva zásadní okruhy lékařské péče – anestezii pro lékařské výkony (zejména operace) a intenzivní péči o pacienty ohrožené selháváním orgánových systémů. Zároveň kompletně zajišťujeme intenzivní perioperační péči pro všechny operační obory nemocnice.

Lůžková stanice se 7 lůžky poskytuje péči pacientům s hrozícím, nebo probíhajícím selháváním základních životních funkcí. Spektrum pacientů je široké, od krátkodobě sledovaných přes závažná poranění, stavy po velkých operacích až po pacienty vyžadující dlouhodobou podporu dýchání ventilačním přístrojem. Jsme plně vybaveni technikou pro poskytování intenzivní péče od umělé plicní ventilace až po kontinuální eliminační metody.

Anesteziologická stanice poskytuje anestezii při operačních a diagnostických výkonech. Provádíme celkovou anestezii a dále celé spektrum svodné anestezie. Sto procent našich klientů je po anestezii moderními přístroji sledováno do doby bezpečného zotavení.

Ambulance bolesti pomáhá pacientům trpícím chronickou bolestí.

Pracoviště ARO Turnov je akreditované pro vzdělávání lékařů v anesteziologickém kmeni.

Ocenění, akreditace a certifikace

Klíčové výkony a diagnózy

Náš tým

MUDr. Jiří Patka

primář ARO Turnov

Milada Nováková

vrchní sestra ARO Turnov

Dokumenty

Dokumenty

Předoperační vyšetření

Informované souhlasy

Ostatní

Časté dotazy