Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Proč ambulance postintenzivní péče?

Pobyt na lůžku v intenzivní péči je specifickou zkušeností pro pacienta i jeho blízké. Intenzivní péče je určena pro pacienty v kritickém, život ohrožujícím stavu, kdy jsou plně odkázáni na zdravotníky i pomoc přístrojů, podstupují nejrůznější invazivní zákroky, intenzivní monitoring a k tomu jsou medikováni různými léky. Ačkoli je neuvěřitelné, jak současná intenzivní péče vede k záchraně životů, na druhé straně s sebou může nést také řadu komplikací (o nich více dále). Pacienti se po propuštění domů setkávají s doprovodnými zdravotními problémy, psychickými obtížemi, úzkostmi, depresemi, kognitivními deficity…

Ze zdravotnického zařízení jsou “vypuštěni” zpět do svého života, který často není stejný jako dřív. Smyslem ambulance postintezivní péče je poskytnout těmto lidem i jejich blízkým podporu, aby ve svém novém životě “neplavali” úplně sami a mohli se obrátit na odborné provázení, ať už v oblasti somatických obtíží, nebo z hlediska znovunabývání psychické rovnováhy.

Ambulance nabízí individuální konzultace, poskytuje informace a kontakty na vybrané doprovodné služby (lékařské i nelékařské), zahrnuje ambulanci bolesti i psychologickou péči. Ambulanci mohou navštívit také rodinní příslušníci a blízcí pacientů.

S čím nás můžete kontaktovat?

 • přetrvávající somatické obtíže
 • chronické bolesti nereagující na standardní léčebné postupy
 • posttraumatická stresová porucha
 • úzkosti a paniky
 • potíže v oblasti emotivity (oploštělost, apatie, výbuchy hněvu, intenzivní kolísání nálad, depresivní ladění apod.)
 • poruchy spánku
 • nezpracovaná traumatická zkušenost
 • vyrovnávání se s náročnou situací
 • potřeba psychohygieny, relaxace, práce s tělesným prožíváním
 • problémy s komunikací a obtíže v mezilidských vztazích
 • kognitivní deficity (poruchy paměti, pozornosti, řeči, exekutivních funkcí apod.)
 • hledání smyslu života

Kontakty a ordinační hodiny

 

 

Specifika intenzivní a postintenzivní péče

Pro lepší pochopení toho, co se s člověkem děje v intenzivní medicíně a co nabízí postintenzivní provázení a proč je důležité, nabízí tato sekce základní informace o povaze této péče a možných doprovodných nesnázích.

         

 

Trauma v kontextu intenzivní péče

Ačkoli je ve světě medicíny trauma pojímáno z hlediska tělesného zranění, existuje také pojem “psychotrauma”. Trauma je takový zážitek, který narušuje celistvost a rovnováhu organismu, můžeme na něj nahlížet jako na tělesné i duševní zranění. Následující dokumenty nabízejí pohled na to, jak se traumatický zážitek spojený s pobytem v intenzivní péči projevuje.

                       

 

Poškození mozku

Někteří pacienti a jejich blízcí jsou konfrontováni ještě s přidruženými následky poškození mozku. O fungování mozku i o tom, co se může dít, když je mozek poškozen, je více tato sekce.

                           

 

Edukativně-podpůrná skupina

V rámci postintenzivní péče je možné přihlásit se do terapeutické skupiny, která je určena pro sdílení, ventilaci a poskytnutí prostoru pro individuální témata, ale také poskytuje základní informace k problematice traumatu a postintenzivní péče. Skupina se otevírá dle aktuálních potřeb a možností (pro bývalé pacienty nebo jejich blízké).

     

 

Příběhy pacientů

Někdy je uklidňující vědět, že kolem mě jsou lidé, kteří prožívají a mají za sebou podobnou zkušenost jako já sám.

 

Deník

Deník je nástroj, prostřednictvím kterého je možné alespoň nějak přiblížit čas a část života, se kterou pacient nemusí být plně v kontaktu, nepamatuje si dané události, nebo je nemá zasazené do kontextu v souladu s realitou, svými prožitky apod.

 

Inspirace a užitečné odkazy

cerebrum2007.cz

www.cestadomu.cz

www.healthtalk.org

www.hovoryozdravi.cz

www.paliativnicentrum.cz

www.sanatoria-klimkovice.cz/base/files/attachments/564700/54931-Neurorehabilitace_prirucka_pro_osoby_se_ziskanym_poskozenim_mozku.pdf