Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ve včerejších odpoledních hodinách se v prostorech přednáškového sálu KNL konala již XII. Liberecká konference nelékařských profesí, tentokrát na téma: O rodičích a dětech. Dopoledne patřilo prezentacím o dětských pacientech z řad zaměstnankyň z různých oborů: dětského oddělení, chirurgie, psychiatrie, přítomní se dověděli i leccos z historie pediatrie od poválečných dob po současnost.

Odpoledne patřilo rozsáhlé a jak jinak než poutavé :o) přednášce známého pedagoga a lektora osobnostního rozvoje PhDr. Marka Hermana na téma nelehkého vývoje role mužů (ale i žen) v současnosti s výstižným názvem „Bída otců“.

Součástí konference byla opět výstava obrázků a prodej výrobků pacientů z psychiatrického oddělení KNL.

Vzácným momentem konference byla i návštěva ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA v doprovodu Hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové a poslankyně PČR Mgr. Jany Pastuchové, kteří s přítomnými otevřeně diskutovali na problémová témata zdravotnictví v Čechách. Další debata s hlavními sestrami nemocnic a vybraných sociálních zařízení Libereckého kraje  dále pokračovala od 15 hodin v konferenční místnosti PPMD v areálu nemocnice.