Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

„Vážení lékaři, lékařky, zdravotní sestřičky, zdravotní bratři, vážení zdravotníci, uvědomujeme si, jak zásadní roli v našich životech sehrává právě Vaše úloha, Vaše práce, Vaše nasazení, Vaše obětavost… Víme, že ze sebe každý den vydáváte maximum při záchraně lidských životů. Naši žáci i pedagogové by Vám chtěli velmi poděkovat za Vaši neúnavnou péči. Jako velký dík posíláme obrázky a vzkazy, na kterých se podílely děti všech tříd. Od nejmenších až po deváťáky. Věříme, že i takto malá podpora Vás potěší. Děkujeme, vážíme si Vás a jsme s Vámi!!!
Žáci a pedagogové ze ZŠ Hálkova v Humpolci.“

Od dnešního dne si mohou zaměstnanci KNL obrázky prohlédnout v naší liberecké jídelně. Děkujeme, že na nás myslíte i z tak dalekých krajů! ❤️