Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dnes 27. září proběhlo při příležitosti začátku školního roku tradiční Vítání studentů liberecké SZŠ a VOŠ do praxe v KNL, a.s. Významného předělu ve studentském životě se zúčastnilo 110 studentů.

Spolu s týmem vrchních a staničních sester je na půdě liberecké nemocnice přivítala ředitelka ošetřovatelské péče Mgr. Marie Fryaufová.

„Pro mě osobně je každý rok pěkný zážitek, který mi vlévá do žil velkou dávku optimismu,“ popisuje letošní zážitek Marie Fryaufová. „A bylo by velmi potěšující, kdyby většina studentů pokračovala i po ukončení studia v povolání, na které se několik let připravují,“ dodala ředitelka ošetřovatelské péče.

V KNL, a.s je spolupráce se studenty i jejich odborným vedením, které zaštiťuje liberecká škola, výborná a vždy se velmi těšíme na nové tváře, se kterými budeme spolupracovat. Prestiž ani atraktivita povolání nelékařského zdravotnického pracovníka již dlouhou dobu neodpovídá vysokému významu tohoto povolání, proto se liberecká nemocnice snaží vytvářet co nejlepší pracovní podmínky pro jejich sebevzdělávání i to, aby se cítili spokojení a potřební. Spokojený student je potencionální spolupracovník v našem zdravotnickém zařízení.