Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Velikonoce jsou za dveřmi. V tomto těžkém čase boje s koronavirem je budeme slavit jinak, než jak to běžně děláme. Asi na každého z nás to nějak dopadá. Refrénem těchto dnů a týdnů je zápas o životy a zdraví pacientů, strach a obava o blízké, sledování čísel nákazy a také těch zlých čísel, která říkají, kolik lidí zemřelo.

Chceme se krátce zamyslet, co pro nás znamenají Velikonoce právě v tomto čase. Jak jim, třeba nově, porozumět. Jakou naději, jaké tolik potřebné povzbuzení nám mohou dát? Smyslem Velikonoc je pro nás služba a oběť. Tak rozumíme příběhu Ježíšovu, Božímu. Nasadit se pro druhého, pro druhé, obětovat kus ze své síly, ze svého času a života, a darovat je tomu, kdo je momentálně slabý, slabší, nemocný či bezmocný.

Služba a oběť, to jsou i slova, která dobře vyjadřují poslání zdravotníků a nemocnic, všech Vás, kteří se podílíte na zápase o lidské zdraví a život. A patříte sem všichni, nejen doktoři a sestry, ale i uklízečky, administrativní pracovníci, terapeuti a také my ze střediska podpůrné péče a mnozí další. Vám všem patří veliký dík za Vaše poslání, za Vaši službu i oběť, protože Vás to něco stojí.

Velikonoce jsou za dveřmi. Co si z nich můžeme pro sebe vzít, i když je nebudeme slavit tak, jak jsme zvyklí? Třeba to, že služba a oběť nejsou pouze úplným vyčerpáním se, ale že nám také dávají prožít, že jsme dobří lidé na správném místě, kteří dělají, co mohou. A s tím, co nemůžeme, na co naše síly nestačí, se nemusíme a nemáme trápit. Velikonoce také říkají, že věci mohou být ještě jinak a lépe, než se nám v dané chvíli může zdát. Velikonoční překvapení dává naději.

Přejeme Vám všem dobrou naději, která je silou proti zlu i smutku. Ať nese nás, i ty, kterým sloužíme, i všechny, kdo ji tolik potřebují.

Vaši kaplani

Mirek, Filip a Filip
Středisko podpůrné péče KNL, a.s.