Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Uzavření budovy E po dobu rekonstrukce / Ambulantní péče v Centru psychiatrie KNL, a.s.

Od 7. 8. 2019 je pohotovostní psychiatrická ambulance pro dospělé provozována v přízemí rekonstruované budovy „I“ v Husově ulici (bývalé plicní oddělení – naproti porodnici), číslo na pevnou telefonní linku zůstává v platnosti (tel.: 485 31 2216).

Akutní ambulantní psychiatrická péče je zde poskytována v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hod. V době od 15.30 do 8.00 hod., o víkendech a o svátcích je tato péče poskytována v ambulantním traktu ve zvýšeném přízemí budovy „K“ v Husově ulici.

V 1. patře budovy „K“ je též dočasně umístěna stanice intenzivní psychiatrické péče Oddělení psychiatrie pro dospělé (uzavřená příjmová stanice). Pevné telefonní linky dle aktuálního telefonního seznamu zůstávají v platnosti.

Pacienti objednaní k hospitalizaci na stanici intenzivní péče Centra psychiatrie KNL, a.s. se mohou k přijetí dostavit přímo do ambulantního traktu ve zvýšeném přízemí budovy „K“ v Husově ulici!

Ambulance sexuologie je dočasně přesunuta do budovy I. Zahájení ambulance  je od středy 2. 9. 2019 (pondělí + středa, od 9.00 do 15.00). Objednávání pacientů od 26. 8. 2019 na tel. č. 485 312 242 nebo emailu: sexuologie.liberec@nemlib.cz.

Budova E bude po celou dobu rekonstrukce uzavřena! Uzavřené je také dětské hřiště pod budovou.

Za dočasné omezení provozu se Vám omlouváme.

prim. MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
lékařský ředitel KNL, a.s.